methode

als woordenboektrefwoord:

methode:
v. (-n, -s), leerwijze ; handelwijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

methode (zn) :
aanpak, optreden, benadering, manier, systematiek, procedure, werkwijze, systeem, wijze, tactiek, methodiek, procedé, handelwijze
methode (zn) :
leerboek, leerwijze
methode (zn) :
leerplan

als synoniem van een ander trefwoord:

procedure (zn) :
gang, gang van zaken, methode, regel, doen en laten, werkwijze, receptuur, procédé
benadering (zn) :
aanpak, methode, werkwijze, gezichtspunt, benaderingswijze, aanvalsplan
werkwijze (zn) :
aanpak, werking, proces, methode, procedure, mechanisme, procedé
weg (zn) :
mogelijkheid, middel, ingang, manier, methode, handelwijze
wijze (zn) :
aanpak, vorm, manier, methode, stijl, voet, modus, trant
methodiek (zn) :
optreden, methode, systematiek, systeem, handelwijze
manier (zn) :
aanpak, vorm, methode, stijl, wijs, wijze, trant
tactiek (zn) :
aanpak, strategie, opzet, methode, manoeuvre
techniek (zn) :
proces, manier, methode, systeem, procedé

woordverbanden van ‘methode’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

manier:
wijze, trant, toon, vorm, methode
methode:
manier, wijze, trant, systeem, stelsel, leerboek
stelsel:
methode
trant:
manier, methode
wijze:
methode

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c