methode

als woordenboektrefwoord:

methode:
v. (-n, -s), leerwijze ; handelwijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

methode (zn) :
aanpak, benadering, handelwijze, manier, methodiek, optreden, procedure, procedé, systeem, systematiek, tactiek, werkwijze, wijze
methode (zn) :
leerboek, leerwijze
methode (zn) :
leerplan

als synoniem van een ander trefwoord:

procedure (zn) :
doen en laten, gang, gang van zaken, methode, procédé, receptuur, regel, werkwijze
benadering (zn) :
aanpak, aanvalsplan, benaderingswijze, gezichtspunt, methode, werkwijze
werkwijze (zn) :
aanpak, mechanisme, methode, procedure, procedé, proces, werking
weg (zn) :
handelwijze, ingang, manier, methode, middel, mogelijkheid
wijze (zn) :
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
methodiek (zn) :
handelwijze, methode, optreden, systeem, systematiek
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
tactiek (zn) :
aanpak, manoeuvre, methode, opzet, strategie
techniek (zn) :
manier, methode, procedé, proces, systeem

woordverbanden van ‘methode’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

manier:
wijze, trant, toon, vorm, methode
methode:
manier, wijze, trant, systeem, stelsel, leerboek
stelsel:
methode
trant:
manier, methode
wijze:
methode

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c