wijze

als woordenboektrefwoord:

wijze:
m. (-n), geleerde : wijsgeer.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wijze (zn):
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
wijze (zn):
geleerde, wijsgeer
wijze (zn):
melodie, wijs

als synoniem van een ander trefwoord:

methode (zn) :
aanpak, benadering, handelwijze, manier, methodiek, optreden, procedure, procedé, systeem, systematiek, tactiek, werkwijze, wijze
stijl (zn) :
aanpak, attitude, habitus, houding, manier, manier van doen, modus, opstelling, smaak, wijs, wijze
aanpak (zn) :
benadering, manier, modus, opstelling, stijl, trant, wijs, wijze
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
vorm (zn) :
bouw, constructie, modus, uitvoering, wijze
trant (zn) :
aard, genre, manier, stijl, wijs, wijze
wijs (zn) :
aanpak, manier, modus, wijze
denker (zn) :
filosoof, wijsgeer, wijze
filosoof (zn) :
denker, wijsgeer, wijze
modus (zn) :
manier, wijs, wijze
voet (zn) :
manier, wijze

woordverbanden van ‘wijze’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
trant, manier, wijze

Trant — manier — wijze. Alle drie drukken den eigenaardigen vorm uit, waarin zich iets vertoont, of datgene waardoor eene handeling zich van andere onderscheidt. Manier is een aan het Fransch ontleend woord, dat hetzelfde uitdrukt als de beide andere, maar in de spreektaal het meest gehoord wordt. Trant is verouderd, en alleen in enkele uitdrukkingen en samenstellingen nog in gebruik, tetwijl wijze het algemeene woord is. Je kunt op verschillende manieren je doel bereiken. Op die wijze heeft hij zijn fortuin gemaakt. Verhaaltrant, schrijftrant.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bij wijze van spreken, bij wijze van uitzondering, op dezelfde wijze, op niet mis te verstane wijze, wijze van spreken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.175.133.127.

debug info: 0.0029 c