uitvoering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitvoering (zn) :
concretisering, effectuering, implementatie, implementering, realisatie, realisering, totstandbrenging, totstandkoming, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging, voltrekking
uitvoering (zn) :
executie, handhaving, praktijk, praxis, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, uitoefening
uitvoering (zn) :
optreden, opvoering, vertolking, vertoning, voordracht, voorstelling, show
uitvoering (zn) :
aankleding, afwerking, bewerking, type, uiterlijk, vorm
uitvoering (zn) :
aanwending, exploitatie, gebruik, toepassing, werking

als synoniem van een ander trefwoord:

implementatie (zn) :
concretisering, effectuering, executie, implementering, opbouw, realisatie, realisering, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging, voltrekking
realisatie (zn) :
concretisering, effectuering, implementatie, implementering, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, vervulling, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging
gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
totstandkoming (zn) :
concretisering, effectuering, implementatie, realisatie, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, uitvoer, uitvoering, vervulling, verwezenlijking, volbrenging
voorstelling (zn) :
demonstratie, kijkspel, manifestatie, optreden, opvoering, performance, presentatie, schouwspel, show, spektakel, tafereel, toneel, uitvoering, vertoning
optreden (zn) :
opvoering, performance, toneelopvoering, toneeluitvoering, toneelvoorstelling, uitvoering, vertoning, voorstelling
show (zn) :
kijkspel, optreden, performance, revue, schouwspel, tableau, tafereel, uitvoering, vertoning, vertoon
werking (zn) :
actie, activiteit, bedrijvigheid, uitvoering, verrichting, werkwijze, werkzaamheid
toepassing (zn) :
aanwending, applicatie, exploitatie, gebruik, gebruikmaking, praktijk, uitvoering
vertolking (zn) :
interpretatie, uitbeelding, uitvoering, weergeving
praktijk (zn) :
beoefening, praxis, toepassing, uitvoering
vorm (zn) :
bouw, constructie, modus, uitvoering, wijze
gebruik (zn) :
handelwijze, praktijk, praxis, uitvoering
type (zn) :
model, postuur, uitvoering, vorm
handhaving (zn) :
tenuitvoerlegging, uitvoering
versie (zn) :
bewerking, editie, uitvoering

woordverbanden van ‘uitvoering’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c