uitvoering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitvoering (zn):
concretisering, effectuering, implementatie, implementering, realisatie, realisering, totstandbrenging, totstandkoming, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging, voltrekking
uitvoering (zn):
executie, handhaving, praktijk, praxis, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, uitoefening
uitvoering (zn):
optreden, opvoering, vertolking, vertoning, voordracht, voorstelling, show
uitvoering (zn):
aankleding, afwerking, bewerking, type, uiterlijk, vorm
uitvoering (zn):
aanwending, exploitatie, gebruik, toepassing, werking

als synoniem van een ander trefwoord:

implementatie (zn) :
concretisering, effectuering, executie, implementering, opbouw, realisatie, realisering, tenuitvoerbrenging, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging, voltrekking
realisatie (zn) :
concretisering, effectuering, implementatie, implementering, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, uitvoer, uitvoering, vervulling, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging
gevolg (zn) :
antwoord, consequentie, effect, invloed, kracht, nasleep, nawerking, opbrengst, repercussie, resultaat, uitkomst, uitslag, uitvloeisel, uitvoering, uitwerking, uitwerksel, voortvloeisel, weerslag, werking
totstandkoming (zn) :
concretisering, effectuering, implementatie, realisatie, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, uitvoer, uitvoering, vervulling, verwezenlijking, volbrenging
voorstelling (zn) :
demonstratie, kijkspel, manifestatie, optreden, opvoering, performance, presentatie, schouwspel, show, spektakel, tafereel, toneel, uitvoering, vertoning
optreden (zn) :
opvoering, performance, toneelopvoering, toneeluitvoering, toneelvoorstelling, uitvoering, vertoning, voorstelling
show (zn) :
kijkspel, optreden, performance, revue, schouwspel, tableau, tafereel, uitvoering, vertoning, vertoon
werking (zn) :
actie, activiteit, bedrijvigheid, uitvoering, verrichting, werkwijze, werkzaamheid
toepassing (zn) :
aanwending, applicatie, exploitatie, gebruik, gebruikmaking, praktijk, uitvoering
vertolking (zn) :
interpretatie, uitbeelding, uitvoering, weergeving
praktijk (zn) :
beoefening, praxis, toepassing, uitvoering
vorm (zn) :
bouw, constructie, modus, uitvoering, wijze
gebruik (zn) :
handelwijze, praktijk, praxis, uitvoering
type (zn) :
model, postuur, uitvoering, vorm
handhaving (zn) :
tenuitvoerlegging, uitvoering
versie (zn) :
bewerking, editie, uitvoering

woordverbanden van ‘uitvoering’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0021 c