implementering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

implementatie (zn) :
opbouw, uitvoering, uitvoer, realisatie, executie, concretisering, volbrenging, verwezenlijking, verwerkelijking, tenuitvoerlegging, totstandkoming, totstandbrenging, effectuering, tenuitvoerbrenging, realisering, implementering, voltrekking
realisatie (zn) :
uitvoering, uitvoer, vervulling, implementatie, concretisering, effectuering, implementering, realisering, tenuitvoerlegging, totstandbrenging, totstandkoming, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging
uitvoering (zn) :
realisatie, implementatie, concretisering, effectuering, implementering, realisering, totstandbrenging, totstandkoming, verwerkelijking, verwezenlijking, volbrenging, voltrekking

woordverbanden van ‘implementering’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0381 c