applicatie

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

applicatie (zn) :
aanwending, toepassing
applicatie (zn) :
ijver, toewijding

als synoniem van een ander trefwoord:

toewijding (zn) :
aandacht, applicatie, bezieling, devotie, enthousiasme, ijver, inzet, liefde, loyaliteit, overgave, piëteit, trouw, verknochtheid, verzorging, vroomheid, zelfopoffering, zorg
ijver (zn) :
ambitie, applicatie, arbeidzaamheid, naarstigheid, nijver, toewijding, vlijt, werkzaamheid
toepassing (zn) :
aanwending, applicatie, exploitatie, gebruik, gebruikmaking, praktijk, uitvoering
programma (zn) :
applicatie, computerprogramma, programmatuur, software, toepassing
toepassing (zn) :
applicatie, programma, programmatuur, software

woordverbanden van ‘applicatie’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c