vorm

als woordenboektrefwoord:

vorm:
m. (-en), gedaante ; iem. zonder vormen, zonder nette manieren ; voor de vorm iets doen, omdat het zo behoort.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vorm (zn):
code, erecode, gedragscode, conventie, fatsoen, formaliteit, manier, manieren, omgangsvorm, omgangsvormen, plichtpleging
vorm (zn):
contouren, figuur, gedaante, gestalte, profiel, stal, uitdrukking, uiterlijk, verschijningsvorm, voorkomen
vorm (zn):
afgietsel, gietvorm, leest, mal, matrijs, model, patroon, type
vorm (zn):
bouw, constructie, modus, uitvoering, wijze
vorm (zn):
schijn, uiterlijkheid
vorm (zn):
pasvorm, plooi
vorm (zn):
conditie

als synoniem van een ander trefwoord:

uiterlijk (zn) :
aanblik, aangezicht, aanzicht, aanzien, aspect, buitenkant, buitenzijde, exterieur, fysionomie, gedaante, gestalte, gezicht, habitus, schijn, schors, uitzicht, voorkomen, vorm
voorkomen (zn) :
aanblik, aanzicht, aanzien, fysionomie, gestalte, gezicht, habitus, look, optreden, opzicht, presentie, schijn, tegenwoordigheid, uiterlijk, uitzicht, vorm
gestalte (zn) :
aanzien, figuur, formaat, gedaante, grootte, leest, postuur, silhouet, stal, uiterlijk, verschijning, verschijningsvorm, voorkomen, vorm
model (zn) :
dummy, exempel, maaksel, mal, ontwerp, paradigma, patroon, prototype, richtsnoer, schema, sjablone, sjabloon, type, voorbeeld, vorm
patroon (zn) :
dessin, knippatroon, lijn, model, ordening, sjabloon, tekening, voorbeeld, vorm
bouw (zn) :
aanleg, bouwtrant, constructie, gestalte, maaksel, makelij, opbouw, vorm
uitzicht (zn) :
uiterlijk, verschijning, verschijningsvorm, voorkomen, vorm
presentatie (zn) :
demonstratie, show, voordracht, voorstelling, vorm, weergave
uitvoering (zn) :
aankleding, afwerking, bewerking, type, uiterlijk, vorm
structuur (zn) :
bouw, compositie, opbouw, profiel, samenstelling, vorm
wijze (zn) :
aanpak, manier, methode, modus, stijl, trant, voet, vorm
figuur (zn) :
bouw, gedaante, gestalte, lichaamsvorm, postuur, vorm
mal (zn) :
gietvorm, model, patroon, sjablone, sjabloon, vorm
manier (zn) :
aanpak, methode, stijl, trant, vorm, wijs, wijze
profiel (zn) :
aard, karakter, natuur, structuur, vorm, wezen
gedaante (zn) :
figuur, gestalte, uiterlijk, vorm
type (zn) :
model, postuur, uitvoering, vorm
formule (zn) :
aanpak, grondslag, opzet, vorm
constructie (zn) :
bouwwijze, bouwtrant, vorm
conditie (zn) :
fitheid, gestel, vorm
plooi (zn) :
fatsoen, model, vorm
stal (zn) :
gestalte, vorm
beloop (zn) :
richting, vorm
design (zn) :
ontwerp, vorm
fatsoen (zn) :
model, vorm

woordverbanden van ‘vorm’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
figuur, gedaante, gestalte, vorm

Figuur — gedaante — gestalte — vorm. In het algemeen kan men zeggen, dat figuur ziet op het uiterlijk voorkomen, zooals het zich in ruwe omtrekken, vorm op het uiterlijk voorkomen, zooals het zich in meer bepaalde omtrekken vertoont, terwijl bij gedaante en gestalte op alles wordt gelet, wat aan eene verschijning haar eigenaardig karakter verleent, en gedacht wordt aan de gezamenlijke lijnen, waardoor het beeld wordt gevormd. Vorm staat ook voor wijze van samenstelling (b.v. van contracten enz.), en in den pluralis voor de manier van zich voor te doen. Een man van vormen (een wellevend man).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
figuur, vorm, gedaante, gestalte

FIGUUR, VORM, GEDAANTE, GESTALTE

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 170.

in hedendaagse spelling:
vorm

VORM, FORM

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 298.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bedrijvende vorm, goede vorm, lijdende vorm, vaste vorm geven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0029 c