richting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richting (zn) :
overtuiging, stroming, partij, gezindte
richting (zn) :
koers, route, loop, pad, rijrichting
richting (zn) :
oriëntatie, gezindheid
richting (zn) :
zijde, hoek, kant
richting (zn) :
stand

als synoniem van een ander trefwoord:

gang (zn) :
schot, vaart, voortgang, gangetje, koers, loop, evolutie, richting, pas, stroming, ontwikkeling, tempo, beweging, verloop, snelheid, beloop, vaartje, tred, rijsnelheid, vaarsnelheid, demarche
overtuiging (zn) :
geloof, oordeel, beginsel, opvatting, denkbeeld, standpunt, richting, mening, optie, opinie, gezindheid, convictie, gevoelen
vlak (zn) :
gebied, terrein, richting, sfeer, domein, vakgebied, onderwerp, specialisme, discipline, onderdeel, veld
stroming (zn) :
richting, school, neiging, beweging, trend, tendens, denkrichting, tendentie
partij (zn) :
groep, zijde, aanhang, richting, ploeg, fractie, kamp, kant, groepering
beweging (zn) :
richting, stroming, omzetting, transpositie, translocatie
school (zn) :
richting, stroming, wetenschapsrichting, kunstrichting
koers (zn) :
gang, route, loop, richting, verloop, beloop
route (zn) :
koers, pad, richting, weg, traject, parcours
beloop (zn) :
gang, richting, ontwikkeling, tracé, talud
tendens (zn) :
richting, stroming, trend, tendentie
pad (zn) :
levensweg, richting, levenspad
zijde (zn) :
richting, partij, vak, kant
streek (zn) :
koers, richting
beloop (zn) :
vorm, richting
gezindte (zn) :
richting
kant (zn) :
richting
loop (zn) :
richting

woordverbanden van ‘richting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c