richting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

richting (zn) :
gezindte, overtuiging, partij, stroming
richting (zn) :
koers, loop, pad, rijrichting, route
richting (zn) :
gezindheid, oriëntatie
richting (zn) :
hoek, kant, zijde
richting (zn) :
stand

als synoniem van een ander trefwoord:

gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
overtuiging (zn) :
beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt
vlak (zn) :
discipline, domein, gebied, onderdeel, onderwerp, richting, sfeer, specialisme, terrein, vakgebied, veld
stroming (zn) :
beweging, denkrichting, neiging, richting, school, tendens, tendentie, trend
partij (zn) :
aanhang, fractie, groep, groepering, kamp, kant, ploeg, richting, zijde
beweging (zn) :
omzetting, richting, stroming, translocatie, transpositie
school (zn) :
kunstrichting, richting, stroming, wetenschapsrichting
koers (zn) :
beloop, gang, loop, richting, route, verloop
route (zn) :
koers, pad, parcours, richting, traject, weg
beloop (zn) :
gang, ontwikkeling, richting, talud, tracé
tendens (zn) :
richting, stroming, tendentie, trend
pad (zn) :
levenspad, levensweg, richting
zijde (zn) :
kant, partij, richting, vak
streek (zn) :
koers, richting
beloop (zn) :
richting, vorm
gezindte (zn) :
richting
kant (zn) :
richting
loop (zn) :
richting

woordverbanden van ‘richting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c