gezindte

als woordenboektrefwoord:

gezindte:
v. (-n), godsdienst; kerkgenootschap.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezindte (zn) :
confessie, geloof, gemeenschap, kerkgenootschap
gezindte (zn) :
richting
gezindte (zn) :
sekte

als synoniem van een ander trefwoord:

geloof (zn) :
belijdenis, confessie, geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkleer, leer, overtuiging, religie
kerk (zn) :
ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte, sekte
gemeenschap (zn) :
congregatie, gemeente, gezindte, parochie
richting (zn) :
gezindte, overtuiging, partij, stroming
gemeente (zn) :
gemeenschap, gezindte, parochie, stad
godsdienst (zn) :
belijdenis, geloof, gezindte, religie
kerkganger (zn) :
gelovige, gezindte, parochiaan

woordverbanden van ‘gezindte’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c