kerkgenootschap

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

geloof (zn) :
belijdenis, confessie, geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkleer, leer, overtuiging, religie
kerk (zn) :
ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte, sekte
gezindte (zn) :
confessie, geloof, gemeenschap, kerkgenootschap
denominatie (zn) :
geloofsgemeenschap, kerkgenootschap
broederschap (zn) :
kerkgenootschap

woordverbanden van ‘kerkgenootschap’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

gezindte:
kerkgenootschap

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c