geloof

als woordenboektrefwoord:

geloof:
o. vertrouwen; overtuiging; kerkelijke gezindte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geloof (zn) :
belijdenis, confessie, geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkleer, leer, overtuiging, religie
geloof (zn) :
devotie, godsvrucht, godvrezendheid
geloof (zn) :
fiducie, vertrouwen
geloof (zn) :
krediet

als synoniem van een ander trefwoord:

overtuiging (zn) :
beginsel, convictie, denkbeeld, geloof, gevoelen, gezindheid, mening, oordeel, opinie, optie, opvatting, richting, standpunt
vertrouwen (zn) :
confidentie, fiducie, geloof, hoop, krediet, overtuiging, zekerheid
krediet (zn) :
aanzien, geloof, geloofwaardigheid, gezag, invloed, vertrouwen
gezindte (zn) :
confessie, geloof, gemeenschap, kerkgenootschap
leer (zn) :
doctrine, geloof, leerstuk, stelsel, theorie
religie (zn) :
geloof, geloofsleer, geloofsovertuiging
overtuiging (zn) :
geloof, geloofsovertuiging, gezindheid
godsdienst (zn) :
belijdenis, geloof, gezindte, religie
religie (zn) :
eredienst, geloof, godsdienst
godvrezendheid (zn) :
geloof

woordverbanden van ‘geloof’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c