geloof

als woordenboektrefwoord:

geloof:
o. vertrouwen; overtuiging; kerkelijke gezindte.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geloof (zn) :
leer, godsdienst, religie, overtuiging, confessie, belijdenis, kerkleer, kerkgenootschap, geloofsovertuiging, geloofsbelijdenis, gezindte
geloof (zn) :
devotie, godvrezendheid, godsvrucht
geloof (zn) :
vertrouwen, fiducie
geloof (zn) :
krediet

als synoniem van een ander trefwoord:

overtuiging (zn) :
geloof, oordeel, beginsel, opvatting, denkbeeld, standpunt, richting, mening, optie, opinie, gezindheid, convictie, gevoelen
vertrouwen (zn) :
geloof, overtuiging, zekerheid, hoop, krediet, confidentie, fiducie
krediet (zn) :
gezag, geloof, aanzien, vertrouwen, invloed, geloofwaardigheid
gezindte (zn) :
geloof, gemeenschap, confessie, kerkgenootschap
leer (zn) :
geloof, stelsel, theorie, doctrine, leerstuk
religie (zn) :
geloof, geloofsovertuiging, geloofsleer
overtuiging (zn) :
geloof, gezindheid, geloofsovertuiging
godsdienst (zn) :
geloof, religie, belijdenis, gezindte
religie (zn) :
geloof, godsdienst, eredienst
godvrezendheid (zn) :
geloof

woordverbanden van ‘geloof’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c