stroming

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stroming (zn) :
beweging, denkrichting, neiging, richting, school, tendens, tendentie, trend
stroming (zn) :
drift, gang, loop, maalstroom, onderstroom, stroom

als synoniem van een ander trefwoord:

gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
trend (zn) :
geneigdheid, neiging, ontwikkeling, ontwikkelingslijn, stroming, tendens, tendentie
beweging (zn) :
omzetting, richting, stroming, translocatie, transpositie
school (zn) :
kunstrichting, richting, stroming, wetenschapsrichting
richting (zn) :
gezindte, overtuiging, partij, stroming
tendens (zn) :
richting, stroming, tendentie, trend
neiging (zn) :
gezindheid, stemming, stroming
wind (zn) :
luchtstroom, stroming
stroom (zn) :
loop, stroming, trek
drift (zn) :
stroming, stroom
loop (zn) :
stroming, stroom

woordverbanden van ‘stroming’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c