pas

als woordenboektrefwoord:

pas:
m. (-sen), tred; smalle doorgang; bergpas ; paspoort.
pas:
o. ogenblik: op dat pas ; gelegenheid : te pas komen; net van pas, niet te groot of te klein, (ook) niet te vroeg of te laat.
pas:
bw. juist, zo-even.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pas (zn) :
identiteitsbewijs, laissez-passer, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, paspoort, permit, persoonsbewijs, reispas, vergunning, verlofpas, vrijbrief, vrijgeleide
pas (zn) :
bergpas, col, doorgang, doortocht, engte, passage, zadel
pas (zn) :
gang, schrede, stap, tred, voetstap
pas (zn) :
betaalpas, giropas, pasje, bankpas
pas (zn) :
pass
pas (bn) :
op maat, passend
pas (bn) :
waterpas
pas (bw) :
juist, kortelings, nauwelijks, net, onlangs, recentelijk, zo-even, zojuist
pas (bw) :
eerst, maar, nog maar, slechts
pas (bw) :
echt

als synoniem van een ander trefwoord:

gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
laissez-passer (zn) :
geleibriefje, pas, vervoerbiljet, vrijgeleide
stap (zn) :
pas, schred, schrede, tred, trede, voetstap
tred (zn) :
gang, loop, pas, schrede, stap, voetstap
legitimatiebewijs (zn) :
identiteitskaart, pas, paspoort
trede (zn) :
pas, schrede, stap
poort (zn) :
doorgang, pas
doorgang (zn) :
pas
zadel (zn) :
pas
gelijk (bn) :
effen, egaal, glad, pas, vlak
juist (bw) :
daarjuist, daarnet, pas, zo-even, zojuist, zonet
net (bw) :
amper, kersvers, nauwelijks, pas, zo-even
onlangs (bw) :
kortelings, laatst, pas, recentelijk
laatst (bw) :
jongst, lest, onlangs, pas, recent
zo (bw) :
aanstonds, even, pas, zo-even
maar (bw) :
enkel, pas, slechts
eerst (bw) :
pas, slechts
slechts (bw) :
eerst, pas

woordverbanden van ‘pas’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

pas
al, reeds

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijwoord / bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c