pas

als woordenboektrefwoord:

pas:
m. (-sen), tred; smalle doorgang; bergpas ; paspoort.
pas:
o. ogenblik: op dat pas ; gelegenheid : te pas komen; net van pas, niet te groot of te klein, (ook) niet te vroeg of te laat.
pas:
bw. juist, zoƫven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

pas (zn):
identiteitsbewijs, laissez-passer, legitimatie, legitimatiebewijs, legitimatiekaart, paspoort, permit, persoonsbewijs, reispas, vergunning, verlofpas, vrijbrief, vrijgeleide
pas (zn):
bergpas, col, doorgang, doortocht, engte, passage, zadel
pas (zn):
gang, schrede, stap, tred, voetstap
pas (zn):
betaalpas, giropas, pasje, bankpas
pas (zn):
pass
pas (bn):
op maat, passend
pas (bn):
waterpas
pas (bw):
juist, kortelings, nauwelijks, net, onlangs, recentelijk, zo-even, zojuist
pas (bw):
eerst, maar, nog maar, slechts
pas (bw):
echt

als synoniem van een ander trefwoord:

gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
laissez-passer (zn) :
geleibriefje, pas, vervoerbiljet, vrijgeleide
stap (zn) :
pas, schred, schrede, tred, trede, voetstap
tred (zn) :
gang, loop, pas, schrede, stap, voetstap
legitimatiebewijs (zn) :
identiteitskaart, pas, paspoort
trede (zn) :
pas, schrede, stap
poort (zn) :
doorgang, pas
doorgang (zn) :
pas
zadel (zn) :
pas
gelijk (bn) :
effen, egaal, glad, pas, vlak
juist (bw) :
daarjuist, daarnet, pas, zo-even, zojuist, zonet
net (bw) :
amper, kersvers, nauwelijks, pas, zo-even
onlangs (bw) :
kortelings, laatst, pas, recentelijk
laatst (bw) :
jongst, lest, onlangs, pas, recent
zo (bw) :
aanstonds, even, pas, zo-even
maar (bw) :
enkel, pas, slechts
eerst (bw) :
pas, slechts
slechts (bw) :
eerst, pas

woordverbanden van ‘pas’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

pas
al, reeds
zie ook:
de pas afsnijden, faux pas, pas gemaakt, van pas, van pas komen, van pas komend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0022 c