onlangs

als woordenboektrefwoord:

onlangs:
bw. kort geleden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onlangs (bw):
kortelings, laatst, pas, recentelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

pas (bw) :
juist, kortelings, nauwelijks, net, onlangs, recentelijk, zo-even, zojuist
laatst (bw) :
jongst, lest, onlangs, pas, recent
kortelings (bw) :
onlangs, recentelijk
recentelijk (bw) :
laatstelijk, onlangs

woordverbanden van ‘onlangs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
daar, heden, dezer dagen, onlangs, korts, weinig geleden, voor enige tijd

DAAR, HEDEN, DEZER DAGEN, ONLANGS, KORTS, WEINIG GELEDEN, VOOR EENIGEN TIJD

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 189.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onlangs
al, langs, reeds

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c