zo-even

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

pas (bw) :
juist, kortelings, nauwelijks, net, onlangs, recentelijk, zo-even, zojuist
juist (bw) :
daarjuist, daarnet, pas, zo-even, zojuist, zonet
net (bw) :
amper, kersvers, nauwelijks, pas, zo-even
daarnet (bw) :
daareven, net, zo-even, zojuist, zopas
zo (bw) :
aanstonds, even, pas, zo-even
straks (bw) :
daarnet, zo-even, zojuist
daarstraks (ww) :
daarnet, zo-even, zojuist

woordverbanden van ‘zo-even’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

flus:
daareven, zo-even, straks

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0038 c