laatst

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

laatst (bn) :
uiterst, ultiem
laatst (bn) :
achterst
laatst (bw) :
jongst, lest, onlangs, pas, recent

als synoniem van een ander trefwoord:

uiterst (bn) :
ergst, grootst, hoogst, laagst, laatst, verst
lest (bn) :
laatst
onlangs (bw) :
kortelings, laatst, pas, recentelijk
recent (bw) :
laatst

woordverbanden van ‘laatst’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

laatst
al, allereerst, eerst, reeds

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c