kortelings

als woordenboektrefwoord:

kortelings:
bw. sedert kort; onlangs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kortelings (bw) :
binnenkort, gauw, spoedig, weldra
kortelings (bw) :
onlangs, recentelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

spoedig (bw) :
aanstonds, aldra, binnen afzienbare tijd, binnenkort, dra, gauw, kortelings, seffens, weldra, welhaast
binnenkort (bw) :
eerdaags, eerlang, eerstdaags, gauw, kortelings, spoedig, strakjes, vandaag of morgen, weldra
weldra (bw) :
aanstonds, binnenkort, eerdaags, eerlang, gauw, haast, kortelings, ras, spoedig, zo
pas (bw) :
juist, kortelings, nauwelijks, net, onlangs, recentelijk, zo-even, zojuist
onlangs (bw) :
kortelings, laatst, pas, recentelijk

woordverbanden van ‘kortelings’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c