eerdaags

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

binnenkort (bw) :
eerdaags, eerlang, eerstdaags, gauw, kortelings, spoedig, strakjes, vandaag of morgen, weldra
weldra (bw) :
aanstonds, binnenkort, eerdaags, eerlang, gauw, haast, kortelings, ras, spoedig, zo

woordverbanden van ‘eerdaags’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerdaags
later

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c