later

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

later (bn) :
daaropvolgend, nakomend, nieuwer, ulterieur
later (bw) :
achteraf, daarna, hierna, mettertijd, naderhand, nadien, vervolgens

als synoniem van een ander trefwoord:

vervolgens (bw) :
aansluitend, daarna, daaropvolgend, dan, later, nadien, verder, verders
naderhand (bw) :
achteraf, daarna, later, mettertijd, straks, vervolgens
nader (bw) :
later, preciezer, uitgebreider, uitvoeriger, verder
achteraf (bw) :
later, na afloop, naderhand
daarna (bw) :
achteraf, later, naderhand

woordverbanden van ‘later’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c