achteraf

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

achteraf (bw) :
later, na afloop, naderhand
achteraf (bw) :
afgezonderd, afgelegen
achteraf (bw) :
terugblikkend

als synoniem van een ander trefwoord:

afgezonderd (bn) :
achteraf, alleenstaand, afgelegen, solitair, geïsoleerd
afgelegen (bn) :
achteraf, ver, onherbergzaam
later (bw) :
hierna, achteraf, vervolgens, daarna, naderhand, nadien, mettertijd
naderhand (bw) :
straks, achteraf, later, vervolgens, daarna, mettertijd
daarna (bw) :
achteraf, later, naderhand

woordverbanden van ‘achteraf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

achteraf, achterna

Als bijwoorden van tijd zijn deze synoniem. Achterna drukt uit, dat er eenige tijd tusschen twee handelingen verloopt. Achteraf geeft te kennen, dat iets geschiedt na afloop van eene andere handeling, doch heeft de bijgedachte, dat in den tusschentijd het standpunt van beschouwing of beoordeeling veranderd is. Achterna bedacht ik dat hij gelijk had, doch daar hij vertrokken was, kon ik hei hem niet meer zeggen. Dat ik het anders had moeten aanleggen, kunt gij achteraf gemakkelijk zeggen, nu gij den afloop weet.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achteraf
aanvankelijk, eerst, vooraf

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c