achteraf

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

achteraf (bw):
later, na afloop, naderhand
achteraf (bw):
afgelegen, afgezonderd
achteraf (bw):
terugblikkend

als synoniem van een ander trefwoord:

afgezonderd (bn) :
achteraf, afgelegen, alleenstaand, geïsoleerd, solitair
afgelegen (bn) :
achteraf, onherbergzaam, ver
later (bw) :
achteraf, daarna, hierna, mettertijd, naderhand, nadien, vervolgens
naderhand (bw) :
achteraf, daarna, later, mettertijd, straks, vervolgens
daarna (bw) :
achteraf, later, naderhand

woordverbanden van ‘achteraf’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
achteraf, achterna

Achteraf — achterna. Als bijwoorden van tijd zijn deze synoniem. Achterna drukt uit, dat er eenige tijd tusschen twee handelingen verloopt. Achteraf geeft te kennen, dat iets geschiedt na afloop van eene andere handeling, doch heeft de bijgedachte, dat in den tusschentijd het standpunt van beschouwing of beoordeeling veranderd is. Achterna bedacht ik dat hij gelijk had, doch daar hij vertrokken was, kon ik hei hem niet meer zeggen. Dat ik het anders had moeten aanleggen, kunt gij achteraf gemakkelijk zeggen, nu gij den afloop weet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achteraf
aanvankelijk, eerst, vooraf
zie ook:
achteraf gezien

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0019 c