mettertijd

als woordenboektrefwoord:

mettertijd:
bw. langzamerhand.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mettertijd (bw) :
allengs, gaandeweg, op den duur
mettertijd (bw) :
langzamerhand

als synoniem van een ander trefwoord:

langzamerhand (bw) :
allengs, gaandeweg, geleidelijk, mettertijd, stilaan, stilletjes, stilletjesaan, van lieverlede, zachtjes aan, zoetjes aan
later (bw) :
achteraf, daarna, hierna, mettertijd, naderhand, nadien, vervolgens
naderhand (bw) :
achteraf, daarna, later, mettertijd, straks, vervolgens

woordverbanden van ‘mettertijd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c