stilaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stilaan (bw) :
gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand
stilaan (bw) :
inmiddels

als synoniem van een ander trefwoord:

geleidelijk (bw) :
langzaam, langzaamaan, langzamerhand, stapsgewijs, stilaan, stilletjes, stukje bij beetje, trapsgewijs, vloeiend, zoetjesaan
langzamerhand (bw) :
allengs, gaandeweg, geleidelijk, mettertijd, stilaan, stilletjes, stilletjesaan, van lieverlede, zachtjes aan, zoetjes aan
gaandeweg (bw) :
allengs, geleidelijk, langzamerhand, stilaan, stapsgewijs, trapsgewijs, van lieverlee
mondjesmaat (bw) :
langzaamaan, langzamerhand, stilaan, stukje bij beetje, zoetjes

woordverbanden van ‘stilaan’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c