inmiddels

als woordenboektrefwoord:

inmiddels:
bw. terwijl, ondertussen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inmiddels (bw):
intussen, middelerwijl, ondertussen, onderwijl

als synoniem van een ander trefwoord:

ondertussen (bw) :
in de tussentijd, inmiddels, intussen, onderdehand, onderwijl, tussendoor, tussentijds, zolang
intussen (bw) :
binst, inmiddels, onderhand, ondertussen, onderwijl, zolang
stilaan (bw) :
inmiddels

woordverbanden van ‘inmiddels’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tusschen twee gebeurtenissen. Inmiddels geeft te kennen, dat midden in het verloop der eene handeling eene andere geschiedde. Middelerwijl (eene samenstelling met wijle, tijd) evenals onderwijl geeft te kennen dat iets geschiedt in den tijd, gedurende welken eene andere handeling plaats grijpt. Ondertusschen en intusschen duiden aan dat er tusschen (onder Wdb. O, 1235) twee handelingen iets voorvalt. Terwijl zij daarmede bezig waren, was inmiddels bericht gekomen, dat het niet meer noodig was. Ga je maar gauw klaar maken, ik zal onderwijl (middelerwijl) den boel wat opruimen. Intusschen (ondertusschen) waren de gemoederen al wat gekalmeerd, zoodat de vergadering verder een gewoon verloop hebben kon.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 280:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 135:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c