geleidelijk

als woordenboektrefwoord:

geleidelijk:
bn. bw. (-er, -st), langzamerhand.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geleidelijk (bn) :
gradueel, langzaam, sluipend
geleidelijk (bw) :
langzaam, langzaamaan, langzamerhand, stapsgewijs, stilaan, stilletjes, stukje bij beetje, trapsgewijs, vloeiend, zoetjesaan

als synoniem van een ander trefwoord:

vloeiend (bn) :
geleidelijk, gelijkmatig, harmonieus
zacht (bn) :
geleidelijk, langzaam, traag
langzaam (bn) :
geleidelijk
langzamerhand (bw) :
allengs, gaandeweg, geleidelijk, mettertijd, stilaan, stilletjes, stilletjesaan, van lieverlede, zachtjes aan, zoetjes aan
gaandeweg (bw) :
allengs, geleidelijk, langzamerhand, stilaan, stapsgewijs, trapsgewijs, van lieverlee
allengs (bw) :
allengskens, gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand
stilletjes (bw) :
gaandeweg, geleidelijk, langzaamaan, langzamerhand
stilaan (bw) :
gaandeweg, geleidelijk, langzamerhand
langzaam (bw) :
geleidelijk, zachtjes, zoetjes
trapsgewijs (bw) :
allengs, geleidelijk, gradueel

woordverbanden van ‘geleidelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geleidelijk
abrupt, eensklaps, ineens, onverwacht, onverwachts, opeens, plots, plotseling

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c