geleidelijk

als woordenboektrefwoord:

geleidelijk:
bn. bw. (-er, -st), langzamerhand.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geleidelijk (bn) :
sluipend, langzaam, gradueel
geleidelijk (bw) :
vloeiend, stilletjes, stukje bij beetje, langzaam, langzamerhand, trapsgewijs, stilaan, langzaamaan, zoetjesaan, stapsgewijs

als synoniem van een ander trefwoord:

vloeiend (bn) :
gelijkmatig, geleidelijk, harmonieus
zacht (bn) :
traag, langzaam, geleidelijk
langzaam (bn) :
geleidelijk
langzamerhand (bw) :
stilletjes, zachtjes aan, zoetjes aan, geleidelijk, gaandeweg, mettertijd, stilaan, allengs, van lieverlede, stilletjesaan
gaandeweg (bw) :
geleidelijk, langzamerhand, trapsgewijs, stilaan, allengs, van lieverlee, stapsgewijs
allengs (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand, allengskens
stilletjes (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand, langzaamaan
stilaan (bw) :
geleidelijk, gaandeweg, langzamerhand
langzaam (bw) :
zachtjes, zoetjes, geleidelijk
trapsgewijs (bw) :
geleidelijk, gradueel, allengs

woordverbanden van ‘geleidelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geleidelijk
abrupt, eensklaps, ineens, onverwacht, onverwachts, opeens, plots, plotseling

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c