zachtjes

als woordenboektrefwoord:

zachtjes, zachtkens:
bw. op zachte wijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zachtjes (bw):
bedaard, kalm, kalm aan, langzaam, stilletjes

als synoniem van een ander trefwoord:

stil (bn) :
bewegingloos, eenzaam, geluidloos, geruisloos, kalm, muisstil, ongemoeid, ongestoord, onhoorbaar, roerloos, rustig, stiekem, stilzwijgend, terughoudend, vredig, zacht, zachtjes, zwijgend, zwijgzaam
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
langzaam (bn) :
lijzig, loom, rustig, slepend, sloom, slow, stapvoets, talmend, traag, traagzaam, treuzelend, zacht, zachtjes
zacht (bn) :
gedempt, getemperd, licht, matig, teer, zachtjes
behoedzaam (bn) :
bedachtzaam, omzichtig, voorzichtig, zachtjes
stilletjes (bw) :
heimelijk, in het geheim, in stilte, onopgemerkt, onopvallend, stiekem, tersluik, tersluiks, zachtjes, zoetjes
zoetjes (bw) :
bedaard, langzaam, langzaam aan, zachtjes
stilletjes (bw) :
in een hoekje, teruggetrokken, zachtjes
langzaam (bw) :
geleidelijk, zachtjes, zoetjes
kalm (bw) :
gedeisd, koest, zachtjes
bedaard (bw) :
zachtjes

woordverbanden van ‘zachtjes’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
zachtjes aan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0025 c