zachtjes

als woordenboektrefwoord:

zachtjes, zachtkens:
bw. op zachte wijze.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zachtjes (bw) :
bedaard, kalm, kalm aan, langzaam, stilletjes

als synoniem van een ander trefwoord:

stil (bn) :
bewegingloos, eenzaam, geluidloos, geruisloos, kalm, muisstil, ongemoeid, ongestoord, onhoorbaar, roerloos, rustig, stiekem, stilzwijgend, terughoudend, vredig, zacht, zachtjes, zwijgend, zwijgzaam
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
langzaam (bn) :
lijzig, loom, rustig, slepend, sloom, slow, stapvoets, talmend, traag, traagzaam, treuzelend, zacht, zachtjes
zacht (bn) :
gedempt, getemperd, licht, matig, teer, zachtjes
behoedzaam (bn) :
bedachtzaam, omzichtig, voorzichtig, zachtjes
stilletjes (bw) :
heimelijk, in het geheim, in stilte, onopgemerkt, onopvallend, stiekem, tersluik, tersluiks, zachtjes, zoetjes
zoetjes (bw) :
bedaard, langzaam, langzaam aan, zachtjes
stilletjes (bw) :
in een hoekje, teruggetrokken, zachtjes
langzaam (bw) :
geleidelijk, zachtjes, zoetjes
kalm (bw) :
gedeisd, koest, zachtjes
bedaard (bw) :
zachtjes

woordverbanden van ‘zachtjes’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c