eenzaam

als woordenboektrefwoord:

eenzaam:
bn. (...zamer, -st), alleen; onbezocht, stil; afgelegen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eenzaam (bn) :
verlaten, teruggetrokken, alleen, onbewoond, afgezonderd, stil, uitgestorven, leeg, afgelegen, solitair, eenzelvig, geïsoleerd, contactarm, eendelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

stil (bn) :
zacht, kalm, geruisloos, rustig, zachtjes, eenzaam, zwijgzaam, ongestoord, roerloos, terughoudend, stiekem, vredig, stilzwijgend, geluidloos, muisstil, ongemoeid, onhoorbaar, bewegingloos, zwijgend
verlaten (bn) :
zielig, eenzaam, alleen, afgelegen, vereenzaamd, geïsoleerd, eendelijk
uitgestorven (bn) :
verlaten, eenzaam, onbewoond, stil, leeg, doods, onbevolkt, ontvolkt
afgezonderd (bn) :
teruggetrokken, eenzaam, opgesloten, stil, afgesloten
afgelegen (bn) :
verlaten, teruggetrokken, eenzaam, afgezonderd, stil
teruggetrokken (bn) :
eenzaam, afgezonderd
alleen (bn) :
verlaten, eenzaam
solitair (zn) :
eenzaam

woordverbanden van ‘eenzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afgelegen en verwijderd zijn synoniem voor zooverre beide aanduiden, dat iets zich op grooten afstand bevindt. Verwijderd ziet meer op den grooten afstand van den spreker en op den tijd, dien het kost om de plaats te bereiken, terwijl men bij afgelegen meer op het oog heeft de moeite, die men heeft om er te komen. Afgelegen is van den grooten weg af gelegen, en dus lastig te bereiken. Hij is verre van ons verwijderd en bevindt zich in een afgelegen hoekje van de Padangsche bovenlanden. Daar afgelegen beteekent, wat niet aan den grooten weg ligt, verbindt er zich ook aan het denkbeeld: buiten het verkeer gelegen, en wordt het synoniem met eenzaam. Het eerste, is meer buiten het groote verkeer, het laatste zonder gezelschap. Hij moest het gezellige stadsleven opgeven voor eene afgelegen dorpspastorie, waar hij nu eenzaam en verlaten zijne dagen slijt.

Wat afgezonderd is, op zich zelf staat. Voor zoover het derde woord met de beide eerste woorden synoniem is, beteekent eenig meer, dat er van eene zekere soort van personen of voorwerpen maar één bestaat. Zijn eenige zoon. Mijn eenige hoop. Alleen en het minder gebruikelijke alleenig, dat men slechts in de volkstaal en bij dichters aantreft, drukken meer uit het ontbreken van andere voorwerpen van dezelfde soort op eene bepaalde plaats. Wat het onderscheid tusschen alleen en eenzaam betreft; alleen duidt enkel aan, dat men geen gezelschap bij zich heeft; eenzaam eene afzondering, waardoor een gevoel van ongezelligheid, of ook van stilte en rust ontstaat. Hij, die zonder gezelschap is, is alleen, doch behoeft zich nog niet eenzaam te gevoelen. Aan deze beteekenis van eenzaam sluit zich aan die van ver laten, waarbij op den voorgrond staat, dat men aan zich zelf is overgelaten, van de menschen vergeten. Hij is bang in 't donker, bang alleen. In zijn ouderdom krijgt men het op de wereld zoo eenzaam. Bij uitbreiding: een eenzaam pad.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

afgelegen, eenzaam

Wat buiten het gewone verkeer is.

Afgelegen duidt aan, dat een of andere plaats moeilijk te bereiken is, doordat zij ver van alle verkeerswegen ligt. Hij woont in een afgelegen hoekje van Drente.

Eenzaam wil zeggen: zonder gezelschap of bezoek. Op een afgelegen plaats is ook weinig verkeer en is het er dus tevens eenzaam, daar men er afgezonderd moet leven. Toch behoeft eenzaam niet altijd met het begrip van afgelegen verbonden te zijn; iemand kan te midden van een drukke stad toch een eenzaam leven leiden.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eenzaam
bedrijvig, onrustig, woelig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c