verwijderd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afwezig:
heen, voort, uit, verwijderd, vertrokken, verdwenen, weg (niet: verstrooid)
eenzaam:
alleen, verlaten, verwijderd, afgezonderd, afgelegen, onbezocht
verwijderd:
ver, afgelegen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afgelegen, eenzaam, verwijderd

Afgelegen en verwijderd zijn synoniem voor zooverre beide aanduiden, dat iets zich op grooten afstand bevindt. Verwijderd ziet meer op den grooten afstand van den spreker en op den tijd, dien het kost om de plaats te bereiken, terwijl men bij afgelegen meer op het oog heeft de moeite, die men heeft om er te komen. Afgelegen is van den grooten weg af gelegen, en dus lastig te bereiken. Hij is verre van ons verwijderd en bevindt zich in een afgelegen hoekje van de Padangsche bovenlanden. Daar afgelegen beteekent, wat niet aan den grooten weg ligt, verbindt er zich ook aan het denkbeeld: buiten het verkeer gelegen, en wordt het synoniem met eenzaam. Het eerste, is meer buiten het groote verkeer, het laatste zonder gezelschap. Hij moest het gezellige stadsleven opgeven voor eene afgelegen dorpspastorie, waar hij nu eenzaam en verlaten zijne dagen slijt.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c