afwezig

als woordenboektrefwoord:

afwezig:
bn. niet tegenwoordig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afwezig (bn):
distract, dromerig, gedachteloos, onoplettend, verstrooid
afwezig (bn):
absent, elders, uit, weg, zoek

als synoniem van een ander trefwoord:

weg (bn) :
absent, afwezig, de deur uit, elders, foetsie, kapoeres, kwijt, naar de bliksem, naar de maan, onvindbaar, op pad, pleite, ribbedebie, spoorloos, verdwenen, verloren, verstuurd, vertrokken, zoek
verstrooid (bn) :
absent, afgetrokken, afwezig, distract, dromerig, duf, vergeetachtig
dromerig (bn) :
afwezig, verstrooid
gedachteloos (bn) :
afwezig, dromerig
absent (bn) :
afwezig
glazig (bn) :
afwezig
wazig (bn) :
afwezig
zoek (bn) :
afwezig

woordverbanden van ‘afwezig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

afwezig:
heen, voort, uit, verwijderd, vertrokken, verdwenen, weg (niet: verstrooid)
weg:
zoek, kwijt, voort, vertrokken, verloren, afwezig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afwezig, afwezend

Afwezig — afwezend. Het eerste is het gewone woord, hel tweede is minder gebruikelijk. Beide drukken uit dat een persoon zich niet bevindt op de plaats, waar men verwacht, dat hij zijn zal. Afwezig geeft den toestand aan, waarin de persoon verkeert; afwezend stelt den persoon als handelend voor: het stelt op den voorgrond, dat men door het niet tegenwoordig zijn geen deel aan eene handeling neemt. Afwezig staat tegenover aanwezig, afwegend tegenover tegenwoordig. In het gebruik echter worden beide Woorden dikwijls verwisseld. De heer des huizes was afwezig of af-wezend, toen zijn huis afbrandde. De gemachtigde trad voor de rechtbank op voor de afwezende (afwezige) erfgenamen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afwezend, afwezig, niet tegenwoordig

AFWEZEND, AFWEZIG, NIET TEGENWOORDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 146.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afwezig
aanwezig, present, wakker

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c