afwezend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afwezig, afwezend

Het eerste is het gewone woord, hel tweede is minder gebruikelijk. Beide drukken uit dat een persoon zich niet bevindt op de plaats, waar men verwacht, dat hij zijn zal. Afwezig geeft den toestand aan, waarin de persoon verkeert; afwezend stelt den persoon als handelend voor: het stelt op den voorgrond, dat men door het niet tegenwoordig zijn geen deel aan eene handeling neemt. Afwezig staat tegenover aanwezig, afwegend tegenover tegenwoordig. In het gebruik echter worden beide Woorden dikwijls verwisseld. De heer des huizes was afwezig of af-wezend, toen zijn huis afbrandde. De gemachtigde trad voor de rechtbank op voor de afwezende (afwezige) erfgenamen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 146:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0032 c