afgelegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgelegen (bn) :
afgezonderd, eenzaam, stil, teruggetrokken, verlaten
afgelegen (bn) :
achteraf, onherbergzaam, ver

als synoniem van een ander trefwoord:

eenzaam (bn) :
afgelegen, afgezonderd, alleen, contactarm, eendelijk, eenzelvig, geïsoleerd, leeg, onbewoond, solitair, stil, teruggetrokken, uitgestorven, verlaten
verlaten (bn) :
afgelegen, alleen, eendelijk, eenzaam, geïsoleerd, vereenzaamd, zielig
afgezonderd (bn) :
achteraf, afgelegen, alleenstaand, geïsoleerd, solitair
teruggetrokken (bn) :
afgelegen
achteraf (bw) :
afgelegen, afgezonderd

woordverbanden van ‘afgelegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afgelegen, eenzaam, verwijderd

Afgelegen en verwijderd zijn synoniem voor zooverre beide aanduiden, dat iets zich op grooten afstand bevindt. Verwijderd ziet meer op den grooten afstand van den spreker en op den tijd, dien het kost om de plaats te bereiken, terwijl men bij afgelegen meer op het oog heeft de moeite, die men heeft om er te komen. Afgelegen is van den grooten weg af gelegen, en dus lastig te bereiken. Hij is verre van ons verwijderd en bevindt zich in een afgelegen hoekje van de Padangsche bovenlanden. Daar afgelegen beteekent, wat niet aan den grooten weg ligt, verbindt er zich ook aan het denkbeeld: buiten het verkeer gelegen, en wordt het synoniem met eenzaam. Het eerste, is meer buiten het groote verkeer, het laatste zonder gezelschap. Hij moest het gezellige stadsleven opgeven voor eene afgelegen dorpspastorie, waar hij nu eenzaam en verlaten zijne dagen slijt.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

afgelegen, eenzaam

Wat buiten het gewone verkeer is.

Afgelegen duidt aan, dat een of andere plaats moeilijk te bereiken is, doordat zij ver van alle verkeerswegen ligt. Hij woont in een afgelegen hoekje van Drente.

Eenzaam wil zeggen: zonder gezelschap of bezoek. Op een afgelegen plaats is ook weinig verkeer en is het er dus tevens eenzaam, daar men er afgezonderd moet leven. Toch behoeft eenzaam niet altijd met het begrip van afgelegen verbonden te zijn; iemand kan te midden van een drukke stad toch een eenzaam leven leiden.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 333:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c