afgelegen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgelegen (bn):
afgezonderd, eenzaam, stil, teruggetrokken, verlaten
afgelegen (bn):
achteraf, onherbergzaam, ver

als synoniem van een ander trefwoord:

eenzaam (bn) :
afgelegen, afgezonderd, alleen, contactarm, eendelijk, eenzelvig, geïsoleerd, leeg, onbewoond, solitair, stil, teruggetrokken, uitgestorven, verlaten
verlaten (bn) :
afgelegen, alleen, eendelijk, eenzaam, geïsoleerd, vereenzaamd, zielig
afgezonderd (bn) :
achteraf, afgelegen, alleenstaand, geïsoleerd, solitair
teruggetrokken (bn) :
afgelegen
achteraf (bw) :
afgelegen, afgezonderd

woordverbanden van ‘afgelegen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afgelegen, eenzaam, verwijderd

Afgelegen — eenzaam — verwijderd. Afgelegen en verwijderd zijn synoniem voor zooverre beide aanduiden, dat iets zich op grooten afstand bevindt. Verwijderd ziet meer op den grooten afstand van den spreker en op den tijd, dien het kost om de plaats te bereiken, terwijl men bij afgelegen meer op het oog heeft de moeite, die men heeft om er te komen. Afgelegen is van den grooten weg af gelegen, en dus lastig te bereiken. Hij is verre van ons verwijderd en bevindt zich in een afgelegen hoekje van de Padangsche bovenlanden. Daar afgelegen beteekent, wat niet aan den grooten weg ligt, verbindt er zich ook aan het denkbeeld: buiten het verkeer gelegen, en wordt het synoniem met eenzaam. Het eerste, is meer buiten het groote verkeer, het laatste zonder gezelschap. Hij moest het gezellige stadsleven opgeven voor eene afgelegen dorpspastorie, waar hij nu eenzaam en verlaten zijne dagen slijt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
afgelegen, eenzaam

28. Afgelegen eenzaam.

Wat buiten het gewone verkeer is.

Afgelegen duidt aan, dat een of andere plaats moeilijk te bereiken is, doordat zij ver van alle verkeerswegen ligt. Hij woont in een afgelegen hoekje van Drente.

Eenzaam wil zeggen: zonder gezelschap of bezoek. Op een afgelegen plaats is ook weinig verkeer en is het er dus tevens eenzaam, daar men er afgezonderd moet leven. Toch behoeft eenzaam niet altijd met het begrip van afgelegen verbonden te zijn; iemand kan te midden van een drukke stad toch een eenzaam leven leiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ijdel, ledig, ruim, wijd, ver, afgelegen, ongelegen, afhandig

IJDEL, LEDIG, RUIM, WIJD, VER, AFGELEGEN, ONGELEGEN, AFHANDIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 333.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c