onherbergzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onherbergzaam (bn) :
ongastvrij, verlaten, woest

als synoniem van een ander trefwoord:

woest (bn) :
agressief, barbaars, dierlijk, onbebouwd, onbewoond, ongecultiveerd, ongetemd, onherbergzaam, rauw, ruw, verlaten, verwilderd, wild, wreed
afgelegen (bn) :
achteraf, onherbergzaam, ver

woordverbanden van ‘onherbergzaam’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onherbergzaam
herbergzaam

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c