doods

als woordenboektrefwoord:

doods:
bn. (-er, meest -), akelig, naar; eenzaam.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doods (bn) :
uitgestorven, verlaten
doods (bn) :
saai

als synoniem van een ander trefwoord:

saai (bn) :
afstompend, alledaags, doods, doorsnee, dor, droog, druilerig, duf, eentonig, geestdodend, geesteloos, kleurloos, langdradig, lijzig, maf, mat, monotoon, oninteressant, onverteerbaar, slaapverwekkend, taai, trutterig, vervelend, zerp
mat (bn) :
bloedeloos, doods, duf, flauw, fleps, futloos, gedrukt, gezapig, krachteloos, levenloos, loom, lusteloos, slap, stil, suf, uitgedoofd, zwak
verlaten (bn) :
doods, ellendig, leeg, naargeestig, onbewoond, stil, troosteloos, woest
uitgestorven (bn) :
doods, eenzaam, leeg, onbevolkt, onbewoond, ontvolkt, stil, verlaten
levenloos (bn) :
dood, doods, futloos, onbezield, saai, zielloos
steriel (bn) :
clean, doods, kil, onpersoonlijk
zielloos (bn) :
dood, doods, levenloos, ontzield
stoffig (bn) :
doods, duf, saai

woordverbanden van ‘doods’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Somber heet datgene, wat vroolijk aan- of uitzicht mist, en dus een onaangenamen, beklemmenden indruk maakt: eene sombere woning, een somber oord, een sombere dag: figuurlijk: eene sombere stemming. Donker ziet op gebrek aan licht en helderheid: eene donkere kamer, een donkere dag; figuurlijk: donkere uitzichten, donkere tijden. Duister wijst op de geheele afwezigheid van licht. Eene zonsverduistering, het nachtelijk duister. Doodsch, eig. als iets of iemand die dood is, of aan een doode eigen, is het tegenovergestelde van levendig, opgewekt, vroolijk, druk. Eene doodsche straat; eene doodsche kleur; eene doodsche vlakte.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 93:

doods, akelig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doods
boeiend, fascinerend, interessant, spannend, speels

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c