levenloos

als woordenboektrefwoord:

levenloos:
bn. dood, gestorven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

levenloos (bn):
dood, doods, futloos, onbezield, saai, zielloos
levenloos (bn):
flauw, krachteloos, mat
levenloos (bn):
dood, ontzield

als synoniem van een ander trefwoord:

mat (bn) :
bloedeloos, doods, duf, flauw, fleps, futloos, gedrukt, gezapig, krachteloos, levenloos, loom, lusteloos, slap, stil, suf, uitgedoofd, zwak
dood (bn) :
gestorven, heengegaan, kassiewijle, koud, levenloos, ontslapen, ontzield, overleden, ter ziele, verscheiden, wijlen
krachteloos (bn) :
adynamisch, bloedarm, futloos, lens, levenloos, machteloos, nietig, slap, teer, verwekelijkt, zwak
kleurloos (bn) :
duf, eentonig, grauw, levenloos, saai, slap
zielloos (bn) :
dood, doods, levenloos, ontzield

woordverbanden van ‘levenloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
dood, aflijvig, gestorven, levenloos, overleden, ter ziele

Dood — aflijvig — gestorven — levenloos — overleden — ter ziele. Dood beteekent van het leven beroofd; levenloos geen leven hebbende. Men zegt dus een levenloos (niet een dood) beeld. Gestorven is het verl. deelwoord van sterven, en zegt dus niet anders dan dat iemand langs den natuurlijken weg opgehouden heeft te leven; overleden, verleden deelw. van overlijden, zegt ditzelfde. Aflijvig duidt niet anders aan, dan zonder leven zijnde, uit het leven gescheiden zijnde; het wordt alleen van menschen gebruikt, en laat in het midden of de dood op natuurlijke of gewelddadige wijze heeft plaats gehad. Het is thans minder in gebruik; in plaats hiervan hoort men ter ziele.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dood, gestorven, levenloos, ontzield, overleden

DOOD, GESTORVEN, LEVENLOOS, ONTZIELD, OVERLEDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 89.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0019 c