onpersoonlijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

karakterloos (bn) :
nietszeggend, onpersoonlijk, saai
steriel (bn) :
clean, doods, kil, onpersoonlijk

woordverbanden van ‘onpersoonlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onpersoonlijk
persoonlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c