bar

als woordenboektrefwoord:

bar:
bn. bw. (-der, -st), ruw, onherbergzaam; in hoge mate.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bar (zn) :
bierhuis, café, dranklokaal, gelegenheid, kroeg, pub, saloon, staminee, tapperij, taveerne
bar (zn) :
espressobar, herberg, koffiehuis, lunchroom
bar (zn) :
buffet, tapkast, toog, toonbank
bar (zn) :
drankkast
bar (bn) :
barbaars, cru, danig, erg, grof, ongehoord, ontzettend, zeer
bar (bn) :
kaal, naakt, onbegroeid, onvruchtbaar
bar (bn) :
guur, hard, koud, streng

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
slecht (bn) :
bar, bedonderd, belazerd, beroerd, gebrekkig, hopeloos, inferieur, kut, kwaad, lelijk, mies, ondeugdelijk, ongunstig, onvoldoende, onvoordelig, snood, tering, treurig, verfoeilijk, verkeerd, vierkant, waardeloos, wan, zwak
onverbiddelijk (bn) :
bar, beslist, genadeloos, hard, hardvochtig, harteloos, meedogenloos, onbarmhartig, onbuigbaar, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, onvermurwbaar, onverzoenlijk, rigide, streng, vastberaden, vastbesloten
streng (bn) :
autoritair, bar, bars, draconisch, gevoelloos, hard, hardvochtig, meedogenloos, onverbiddelijk, wreed
hard (bn) :
bar, fel, flink, hevig, krachtig, krachtig ingespannen, krachtig luid, luid, schel, zeer
barbaars (bn) :
bar, hardvochtig, meedogenloos, onmenselijk, ruw, wreed
erg (bn) :
bar, gortig, kwalijk, schandelijk, slecht, verdorven
kras (bn) :
bar, flink, krachtig, straf, streng
gemeen (bn) :
akelig, bar, erg, fel, scherp, zuur
ruw (bn) :
bar, guur, onstuimig, wild, woest
boos (bn) :
bar, guur, onstuimig, ruw
onvruchtbaar (bn) :
bar, dor, schraal
bitter (bw) :
bar, bijzonder, zeer
café (zn) :
bar, kabberdoes, kroeg, pub, staminee, tent, uitbating
café (zn) :
bar, dranklokaal, etablissement, koffiehuis, kroeg
toog (zn) :
balie, bar, buffet, tap, tapkast, toonbank
tap (zn) :
bar, buffet, kraan, pomp, tapkast, toog
buffet (zn) :
bar, schenktafel, tapkast, toog
gelegenheid (zn) :
bar, café, restaurant, zaak
tap (zn) :
bar, toog

woordverbanden van ‘bar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Weinig of niets voortbrengend. Bar, dat de dubbele beteekenis heeft van naakt, bloot, en van koud, duidt aan dat ergens niets groeit, of dat er niets kan groeien, dat het er kaal is. Eene barre rots. Het barre Noorden. Dor ziet alleen op gebrek aan vocht, aan levenssappen. Eene dorre vlakte. Schraal geeft alleen een gemis aan voedende bestanddeelen te kennen, doch sluit geene totale onvruchtbaarheid in. Een schrale grond is dus beter dan een barre of dorre. Woest duidt aan, dat eene plaats de kenteekenen draagt, dat er de zorgende hand van den mensch ontbreekt, dat zij nog in haar natuurstaat verkeert. Een woest oord. De aarde was woest en ledig. Onvruchtbaar heeft de algemeene beteekenis met de bepaalde bijgedachte, dat aan den grond het vermogen om voort te brengen ontbreekt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 201:

in de Woordenlijst onnodig Engels:

bar  zn.:
1 toog, tapkast; café, kroeg; 2 stang, staaf; 3 (snoep- e.d.)reep

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c