ongemeen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongemeen (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitstekend, zonderling
ongemeen (bn) :
ongewoon, onalledaags
ongemeen (bw) :
uitmuntend

als synoniem van een ander trefwoord:

uitmuntend (bn) :
bijzonder, uniek, uitstekend, voortreffelijk, uitgelezen, perfect, kapitaal, excellent, eminent, luisterrijk, ongemeen, uitnemend, uitgezocht, uitblinkend
buitengewoon (bn) :
speciaal, bijzonder, ongewoon, zeldzaam, verbazend, afwijkend, uniek, vreemd, wonderbaarlijk, apart, uitzonderlijk, exceptioneel, buitengemeen, ongemeen
zeldzaam (bn) :
ongewoon, buitengewoon, bijzonder, uitzonderlijk, buitengemeen, ongemeen, extraordinair
weergaloos (bn) :
prachtig, fenomenaal, subliem, ongemeen, onvergelijkelijk, onovertroffen, ongeëvenaard
singulier (bn) :
ongewoon, bijzonder, onalledaags, ongemeen
bijzonder (bw) :
zeer, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, uitermate, extra, verregaand, buitengemeen, ongemeen, in hoge mate
buitengewoon (bw) :
zeer, uitermate, danig, ongemeen

woordverbanden van ‘ongemeen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c