zonderling

als woordenboektrefwoord:

zonderling:
bn. bw. (-er, -st), vreemd, ongewoon.
zonderling:
m. en v. (-en), die zonderling doet.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zonderling (zn) :
kwast, buitenbeentje, vreemde snuiter, snuiter, kwibus, excentriekeling, vreemde snoeshaan, snoeshaan, rare snuiter, rare snijboon, eenzaat
zonderling (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, komiek, origineel, apart, eigenaardig, gek, excentriek, curieus, buitenissig, zonderbaar, vreemdsoortig

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
nieuw, buitengewoon, bijzonder, verrassend, bizar, abnormaal, zeldzaam, ongekend, afwijkend, raar, merkwaardig, vreemd, origineel, ongebruikelijk, opmerkelijk, buitensporig, zonderling, excentriek, buitengemeen, onalledaags, buitenissig, singulier, vreemdsoortig, extraordinair
merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
opmerkelijk (bn) :
opvallend, ongewoon, merkwaardig, vreemd, opgemerkt, eigenaardig, uitstekend, noemenswaardig, gedenkwaardig, zonderling, notabel, vermeldenswaardig, vermeldenswaard, remarquabel, opmerkenswaardig, noemenswaard
bijzonder (bn) :
speciaal, ongewoon, buitengewoon, uitmuntend, zeldzaam, afwijkend, raar, uniek, vreemd, origineel, opmerkelijk, eigenaardig, apart, afzonderlijk, specifiek, exceptioneel, zonderling, excentriek, markant
vreemd (bn) :
ongewoon, bijzonder, dwaas, buitengewoon, wonderlijk, raar, merkwaardig, onbegrijpelijk, eigenaardig, apart, grillig, gek, grappig, zonderling, curieus, wonderbaar, onverklaarbaar
curieus (bn) :
buitengewoon, bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, zonderling, onalledaags, vreemdsoortig
excentriek (bn) :
ongewoon, bijzonder, bizar, wonderlijk, afwijkend, raar, vreemd, origineel, eigenaardig, apart, zonderling, extravagant, buitenissig, vreemdsoortig
eigenaardig (bn) :
bijzonder, wonderlijk, zeldzaam, afwijkend, raar, merkwaardig, typisch, vreemd, opmerkelijk, zonderling, curieus, singulier, vreemdsoortig
bizar (bn) :
opwindend, ongewoon, wonderlijk, afwijkend, vreemd, grillig, gek, absurd, zonderling, excentriek, buitenissig, freakachtig, bevreemdend
wonderlijk (bn) :
bizar, fantastisch, raar, vreemd, eigenaardig, raadselachtig, gek, verwonderlijk, fabelachtig, zonderling, curieus, singulier
typisch (bn) :
opvallend, wonderlijk, zeldzaam, raar, merkwaardig, vreemd, eigenaardig, apart, gek, zonderling, curieus, vreemdsoortig
gek (bn) :
dwaas, bizar, wonderlijk, raar, vreemd, onzinnig, bespottelijk, onnozel, mal, geschift, zonderling, zot, bevreemdend
raar (bn) :
ongewoon, vies, wonderlijk, merkwaardig, typisch, vreemd, eigenaardig, gek, zonderling, excentriek
zeldzaam (bn) :
wonderlijk, raar, merkwaardig, vreemd, eigenaardig, zonderling, curieus, vreemdsoortig
afwijkend (bn) :
gestoord, bijzonder, eigenaardig, alternatief, zonderling, buitenissig
buitenissig (bn) :
ongewoon, bizar, afwijkend, vreemd, zonderling, excentriek
origineel (bn) :
bijzonder, verrassend, eigenaardig, apart, zonderling
apart (bn) :
raar, vreemd, zonderling, excentriek, buitenissig
ongemeen (bn) :
buitengewoon, bijzonder, uitstekend, zonderling
singulier (bn) :
wonderlijk, vreemd, eigenaardig, zonderling
vies (bn) :
wonderlijk, raar, vreemd, zonderling
oorspronkelijk (bn) :
apart, zonderling, excentriek
oubollig (bn) :
dol, zonderling
dwaas (zn) :
idioot, debiel, mafkees, stommerik, sukkel, gek, stomkop, uilskuiken, ei, ezel, oen, dwaze, zonderling, domkop, domoor, imbeciel, zot, nar, onnozelaar, zwakzinnige, cretin, gekskap
idioot (zn) :
dwaas, gestoorde, stomkop, waaghals, maniak, ei, malloot, oen, dwaze, zonderling, domkop, domoor, zot, waanzinnige, krankzinnige, spring-in-'t-veld, cretin
type (zn) :
nummer, portret, zonderling, snuiter, snoeshaan
pisang (zn) :
kwast, zonderling, snuiter, snoeshaan
snuiter (zn) :
kerel, vent, zonderling, alias, kwant
excentriekeling (zn) :
buitenbeentje, zonderling
einzelgänger (zn) :
zonderling, eenzaat
buitenbeentje (zn) :
zonderling

woordverbanden van ‘zonderling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen afwijkt van hetgeen verwacht wordt. Bijzonder, merkwaardig of opmerkelijk, (ver)wonderlijk en sterker nog zonderling, noemt men wat treft door afwijkenden aard, hoedanigheden of voorkomen; buitengemeen, ongemeen, wat tegenover het gemeene, alledaagsche staat; buitengewoon, wat niet met de gewone maat kan gemeten worden. Vreemd is wat hier niet te huis behoort, wat ongewoon is en daardoor de opmerkzaamheid trekt; nog sterker wordt dit uitgedrukt door bevreemdend, waarin de bijgedachte ligt, dat het ongewone iets raadselachtigs heeft, terwijl bizar een vreemd woord is, dat de begrippen van vreemd en (ver)wonderlijk verbindt. Zonderling heeft de beteekenis van vreemd. Hij is een zonderling = hij handelt onbegrijpelijk. In bevreemdend, bizar, raar, zonderling is eene afkeuring gelegen, die aan de andere woorden niet eigen is. Zeldzaam is wat onze bijzondere aandacht trekt, omdat wij het slechts zelden zien. Een zeldzaam natuurverschijnsel is in onze streken het noorderlicht. Oorspronkelijk had raar de beteekenis van zeldzaam, maar langzamerhand heeft het meer die van bevreemdend en zonderling gekregen. Een raar geval, een raar toilet.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 365:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0057 c