nieuw

als woordenboektrefwoord:

nieuw:
bn. (-er, -st), ongebruikt; pas gemaakt; vreemd ; onervaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nieuw (bn):
fris, groen, hedendaags, kersvers, modern, nieuwbakken, nieuwerwets, onbekend, onervaren, ongebruikt, ongeoefend, recent, up-to-date, vers
nieuw (bn):
aankomend, fonkelnieuw, gloednieuw, jong, pas gemaakt, pril, recent
nieuw (bn):
ongekend, ongewoon, oorspronkelijk, origineel, verrassend
nieuw (bn):
ander, volgend
nieuw (bn):
bijkomend

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
fris (bn) :
fit, kloek, levendig, monter, nieuw, onbevangen, onbevooroordeeld, opgewekt, pittig, vers, vrolijk
pril (bn) :
fris, in een beginstadium, jeugdig, jong, nieuw, ongerept, onvolgroeid, vroeg
bijkomend (bn) :
aanvullend, additioneel, bijkomstig, extra, nieuw, supplementair
groen (bn) :
hard, jong, nieuw, onervaren, ongeoefend, onrijp, onschuldig, vers
ongeoefend (bn) :
groen, nieuw, onbedreven, onervaren, ongetraind
oorspronkelijk (bn) :
creatief, fris, nieuw, verfrissend, verrassend
origineel (bn) :
echt, fris, nieuw, oorspronkelijk, zelfbedacht
ongekend (bn) :
niet bekend, nieuw, onbekend, onontgonnen
vers (bn) :
groen, nieuw, nieuwbakken, onervaren
jong (bn) :
nieuw, nieuwbakken, recent, vers
recent (bn) :
hedendaags, jong, nieuw
vers (bn) :
fris, nieuw
verrassend (bn) :
nieuw
nieuwigheid (zn) :
innovatie, nieuw, nieuwtje, nouveauté, noviteit, novum, snufje

woordverbanden van ‘nieuw’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
jong, jeugdig, nieuw, vers

Jong — jeugdig — nieuw — versch. Jong is wat nog niet lang bestaan of geleefd heeft. In dit opzicht is jong synoniem met nieuw en versch, welke laatste woorden echter in dezen zin niet van personen gebruikt worden. Nieuw, vooral van levenlooze voorwerpen gebezigd, geeft te kennen, dal de zaak pas ontstaan of gemaakt; enz., is; vertelt, vooral van levensmiddelen gebruikt, drukt uit, dat de zaak nog alle eigenschappen bezit, die het gevolg zijn van zijn nog kortstondig bestaan. Jong ziet meer op de krachten, die iets, dat slechts sinds korten tijd bestaat, bezit of mist. Wanneer jong en jeugdig, van personen gebruikt, met elkaar vergeleken worden, ziet jong op den leeftijd, jeugdig op de eigenaardigheden, die aan de jeugd eigen zijn. Eene oude vrouw is wiet jong meer, doch kan nog jeugdig in hare bewegingen zijn. Een nieuwe stoel. Versche groenten, welk, visch.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nieuw
oud
zie ook:
als nieuw

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0022 c