vers

als woordenboektrefwoord:

vers:
o. (verzen), dichtregel ; gedicht.
vers:
bn. bw. (-er, meest -), niet oud; fris.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vers (zn) :
gedicht, rijm, rijmpje, dichtwerk, lied, dichtstuk, gedichtje, poëem, poëma
vers (zn) :
couplet, dichtregel, strofe, versregel
vers (bn) :
nieuw, groen, onervaren, nieuwbakken
vers (bn) :
nieuw, fris

als synoniem van een ander trefwoord:

nieuw (bn) :
vers, recent, groen, onbekend, ongebruikt, onervaren, fris, modern, hedendaags, kersvers, nieuwbakken, nieuwerwets, up-to-date, ongeoefend
schoon (bn) :
vers, brandschoon, net, zuiver, helder, netjes, fris, hygiënisch, zindelijk, smetteloos, proper, rein, clean, onbezoedeld
fris (bn) :
vers, opgewekt, nieuw, pittig, vrolijk, fit, levendig, onbevangen, monter, kloek, onbevooroordeeld
groen (bn) :
vers, nieuw, onschuldig, hard, jong, onervaren, onrijp, ongeoefend
jong (bn) :
vers, recent, nieuw, nieuwbakken
krimp (bn) :
vers, levend
lied (zn) :
vers, zang, liedje, gezang, rijmpje, wijs, lofzang, wijsje, zangstuk, chanson, hymne, song
gedicht (zn) :
vers, dicht, rijmpje, dichtwerk, dichtstuk, poëem, poëma
ode (zn) :
vers, gedicht, lofdicht

woordverbanden van ‘vers’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

fris, koel, vers

Min of meer koud. Koel beteekent de aan koude grenzende temperatuur van iets, meer op zich zelf; frisch. meer met het oog op hare uitwerking. Vergelijk een koele dronk en een frissche (verkwikkende) dronk. Een koel huis. Een frissche wind. Koel. heeft ook de beteekenis van onverschillig, onhartelijk (een koele ontvangst), van niet hartstochtelijk (koele zinnen, in koelen bloede); frisch die van gezond, bloeiend, onverwelkt: een frissche kerel, eene frissche kleur, frissche bloemen, een frissche tak. Deze laatste beteekenis van frisch nadert tot die van versch; het tegenovergestelde van oud. Versche melk, versche boter, versch vleesch, versche troepen (die nog niet in het gevecht zijn geweest).

Jong is wat nog niet lang bestaan of geleefd heeft. In dit opzicht is jong synoniem met nieuw en versch, welke laatste woorden echter in dezen zin niet van personen gebruikt worden. Nieuw, vooral van levenlooze voorwerpen gebezigd, geeft te kennen, dal de zaak pas ontstaan of gemaakt; enz., is; vertelt, vooral van levensmiddelen gebruikt, drukt uit, dat de zaak nog alle eigenschappen bezit, die het gevolg zijn van zijn nog kortstondig bestaan. Jong ziet meer op de krachten, die iets, dat slechts sinds korten tijd bestaat, bezit of mist. Wanneer jong en jeugdig, van personen gebruikt, met elkaar vergeleken worden, ziet jong op den leeftijd, jeugdig op de eigenaardigheden, die aan de jeugd eigen zijn. Eene oude vrouw is wiet jong meer, doch kan nog jeugdig in hare bewegingen zijn. Een nieuwe stoel. Versche groenten, welk, visch.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

fris, vers

Versch duidt aan, dat iets nog alle eigenschappen bezit, die het gevolg zijn van zijn nog kort bestaan. Dit vleesch is nog versch (het is nog niet bedorven of oud; het bestaat n.l. nog pas, d.w.z. de koe is pas geslacht); een versch ei.

Frisch duidt aan, dat iets er jong of jeugdig uitziet, zonder het daardoor nog te zijn; het nadert zoodoende de beteekenis van: sterk, vol leven, gezond. Na een rustigen slaap gevoelt men zich weer frisch. Een frissche

kleur; frissche rozen. — Soms ook is het synoniem met verkoelend: een frissche wind.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 389:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 251:

vers, fris

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vers
muf, oud

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.006 c