excentriek

als woordenboektrefwoord:

excentriek:
o. (-en), toestel aan stoommachines e.a. om de ronddraaiende beweging in een heen- en weergaande te veranderen.
excentriek:
bn.bw.(-er, -st), uitmiddelpuntig ; overspannen ; zonderling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

excentriek (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, eigenaardig, extravagant, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderling
excentriek (bn) :
uitmiddelpuntig
excentriek (zn) :
kolderschijf

als synoniem van een ander trefwoord:

ongewoon (bn) :
abnormaal, afwijkend, bijzonder, bizar, buitengemeen, buitengewoon, buitenissig, buitensporig, excentriek, extraordinair, merkwaardig, nieuw, onalledaags, ongebruikelijk, ongekend, opmerkelijk, origineel, raar, singulier, verrassend, vreemd, vreemdsoortig, zeldzaam, zonderling
bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
zonderling (bn) :
afwijkend, apart, bijzonder, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, excentriek, gek, komiek, ongewoon, origineel, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zonderbaar
bizar (bn) :
absurd, afwijkend, bevreemdend, buitenissig, excentriek, freakachtig, gek, grillig, ongewoon, opwindend, vreemd, wonderlijk, zonderling
raar (bn) :
eigenaardig, excentriek, gek, merkwaardig, ongewoon, typisch, vies, vreemd, wonderlijk, zonderling
extravagant (bn) :
buitensporig, excentriek, flamboyant, overdreven, verkwistend
buitenissig (bn) :
afwijkend, bizar, excentriek, ongewoon, vreemd, zonderling
apart (bn) :
buitenissig, excentriek, raar, vreemd, zonderling
oorspronkelijk (bn) :
apart, excentriek, zonderling

woordverbanden van ‘excentriek’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

excentriek
gewoon

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c