kluchtig

als woordenboektrefwoord:

kluchtig:
bn. bw. (-er, -st), aardig, prettig ; koddig ; vreemd ; zonderling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kluchtig (bn) :
dwaas, lachwekkend, komiek, dol, grappig, komisch, potsierlijk, koddig, kolderiek, burlesk, dolkomisch, boertig

als synoniem van een ander trefwoord:

dwaas (bn) :
maf, krankzinnig, stom, onverstandig, idioot, zinloos, raar, vreemd, onzinnig, belachelijk, onwijs, uitzinnig, niet verstandig, dom, dol, bezopen, onnozel, mal, getikt, ongerijmd, zot, mallotig, redeloos, kolderiek, verstandeloos, kluchtig
grappig (bn) :
leuk, lollig, geestig, kostelijk, vreemd, komiek, lachwekkend, aardig, geinig, humoristisch, vermakelijk, komisch, jolig, plezant, koddig, schalks, uiig, schertsend, grollig, kluchtig, moppig, snaaks, luimig, snakerig
humoristisch (bn) :
leuk, geestig, lachwekkend, komiek, vermakelijk, grappig, komisch, koddig, uiig, kluchtig, luimig
snaaks (bn) :
vrolijk, komiek, vermakelijk, ondeugend, grappig, komisch, koddig, schalks, kluchtig, schelms
komiek (bn) :
lollig, geestig, lachwekkend, grappig, komisch, potsierlijk, koddig, burlesk, kluchtig
komisch (bn) :
leuk, lollig, geestig, komiek, humoristisch, grappig, kolderiek, kluchtig
potsierlijk (bn) :
dwaas, lachwekkend, komiek, bespottelijk, belachelijk, kluchtig
koddig (bn) :
komiek, grappig, komisch, clownesk, kluchtig, moppig, boertig
dolkomisch (bn) :
hilarisch, kluchtig

woordverbanden van ‘kluchtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 80:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c