schalks

als woordenboektrefwoord:

schalks:
bw. op guitige wijze.
schalks:
bn. (-er, meest -), guitig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schalks (bn) :
ondeugend, plagerig, grappig, olijk, guitig, malicieus, schelmachtig, plagend, schelms, snaaks

als synoniem van een ander trefwoord:

grappig (bn) :
leuk, lollig, geestig, kostelijk, vreemd, komiek, lachwekkend, aardig, geinig, humoristisch, vermakelijk, komisch, jolig, plezant, koddig, schalks, uiig, schertsend, grollig, kluchtig, moppig, snaaks, luimig, snakerig
snaaks (bn) :
vrolijk, komiek, vermakelijk, ondeugend, grappig, komisch, koddig, schalks, kluchtig, schelms
guitig (bn) :
speels, ondeugend, olijk, schalk, schalks, petillant, kwajongensachtig, schelms, snaaks
ondeugend (bn) :
spottend, dartel, olijk, guitig, plaagziek, schalks, malicieus, schelms, snaaks
olijk (bn) :
leuk, ondeugend, guitig, koddig, schalks, schelmachtig
loos (bn) :
slim, sluw, ondeugend, listig, schalks, spitsvondig
schelms (bn) :
ondeugend, guitig, schalks, snaaks
malicieus (bn) :
ondeugend, schalks

woordverbanden van ‘schalks’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c