geestig

als woordenboektrefwoord:

geestig:
bn. bw. (-er, -st), talentvol; schrander ; aardig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geestig (bn):
aardig, ad rem, gevat, grappig, humoristisch, koddig, komisch, leuk, puntig, spitsvondig
geestig (bn):
gesofisticeerd, gesofistikeerd, intelligent, levendig, spiritueel, zinrijk

als synoniem van een ander trefwoord:

grappig (bn) :
aardig, geestig, geinig, grollig, humoristisch, jolig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, kostelijk, lachwekkend, leuk, lollig, luimig, moppig, plezant, schalks, schertsend, snaaks, snakerig, uiig, vermakelijk, vreemd
gevat (bn) :
ad rem, bijdehand, geestig, piechem, puntig, raak, scherp, scherpzinnig, slagvaardig, snedig, spits, spitsvondig, vlug
aardig (bn) :
aangenaam, bekoorlijk, geestig, genoeglijk, grappig, leuk, lief, plezant, plezierig, prettig, snoezig
humoristisch (bn) :
geestig, grappig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, lachwekkend, leuk, luimig, uiig, vermakelijk
spiritueel (bn) :
geestelijk, geestig, gevat, immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, scherpzinnig, snedig
komiek (bn) :
burlesk, geestig, grappig, kluchtig, koddig, komisch, lachwekkend, lollig, potsierlijk
vermakelijk (bn) :
aardig, amusant, geestig, grappig, kostelijk, leuk, onderhoudend, plezant, plezierig
komisch (bn) :
geestig, grappig, humoristisch, kluchtig, kolderiek, komiek, leuk, lollig
gesofistikeerd (bn) :
geestig, gesofisticeerd, spits, spitsvondig
luimig (bn) :
geestig, grappig, humoristisch, koddig
puntig (bn) :
geestig, raak, snedig
pittig (bn) :
geestig, snedig
spiritueel (zn) :
geestig, geestrijk, zinrijk

woordverbanden van ‘geestig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aardig, boertig, geestig, grappig, luimig, vernuftig

Aardig — boertig — geestig — grappig — luimig — vernuftig. Wat door vlugheid van geest en gevatheid uitmunt, en daardoor een aangenamen indruk maakt, tot vroolijkheid stemt. Aardig houdt het midden tusschen boertig, grappig on luimig, die grover, en geestig, vernuftig, die fijner zijn. Boertig, grappig, luimig worden gebezigd van eene minder puntige scherts, maar die den lachlust sterk opwekt. Geestig, vernuftig veronderstellen, waar het scherts geldt, altijd een talent van vermaken, waarin zich scherpzinnigheid aan aardigheid paart. Het geestige is de gedachtenuiting, die het gevolg is van snel en fijn opmerken van een zeer levendig vernuft; het veronderstelt meer begaafdheid, terwijl bij het ver nuftige, dat nadert tot hetgeen men schrander noemt, meer de scherpzinnigheid op den voorgrond treedt. Men zegt zoowel een geestige als een vernuftige inval, maar eene vernuftige, niet eene geestige uitvinding.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
geestelijk, geestig, geestrijk

3. Geestelijk — geestig — geestrijk.

Deze woorden zijn geen synoniemen en hebben dus geen gemeenschappelijke beteekenis. Men treft ze evenwel vaak als examenopgave aan. (Men noemt dergelijke woorden, die hetzelfde grondwoord hebben, paroniemen = stamverwante woorden.)

Geestelijk is de tegenstelling van wereldlijk of lichamelijk: De geestelijke stand; de geestelijke ontwikkeling.

Geestig is synoniem met aardig, grappig, humoristisch: Een geestig gezegde. Een geestige voordracht.

Geestrijk wil zeggen: rijk aan geest (van alcohol): geestrijke dranken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aardig, geestig, koddig, kluchtig, vermakelijk, vernuftig, zinrijk

AARDIG, GEESTIG, KODDIG, KLUCHTIG, VERMAKELIJK, VERNUFTIG, ZINRIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 80.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
niet geestig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c