geestig

als woordenboektrefwoord:

geestig:
bn. bw. (-er, -st), talentvol; schrander ; aardig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geestig (bn) :
aardig, ad rem, gevat, grappig, humoristisch, koddig, komisch, leuk, puntig, spitsvondig
geestig (bn) :
gesofisticeerd, gesofistikeerd, intelligent, levendig, spiritueel, zinrijk

als synoniem van een ander trefwoord:

grappig (bn) :
aardig, geestig, geinig, grollig, humoristisch, jolig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, kostelijk, lachwekkend, leuk, lollig, luimig, moppig, plezant, schalks, schertsend, snaaks, snakerig, uiig, vermakelijk, vreemd
gevat (bn) :
ad rem, bijdehand, geestig, piechem, puntig, raak, scherp, scherpzinnig, slagvaardig, snedig, spits, spitsvondig, vlug
aardig (bn) :
aangenaam, bekoorlijk, geestig, genoeglijk, grappig, leuk, lief, plezant, plezierig, prettig, snoezig
humoristisch (bn) :
geestig, grappig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, lachwekkend, leuk, luimig, uiig, vermakelijk
spiritueel (bn) :
geestelijk, geestig, gevat, immaterieel, onlichamelijk, onstoffelijk, scherpzinnig, snedig
komiek (bn) :
burlesk, geestig, grappig, kluchtig, koddig, komisch, lachwekkend, lollig, potsierlijk
vermakelijk (bn) :
aardig, amusant, geestig, grappig, kostelijk, leuk, onderhoudend, plezant, plezierig
komisch (bn) :
geestig, grappig, humoristisch, kluchtig, kolderiek, komiek, leuk, lollig
gesofistikeerd (bn) :
geestig, gesofisticeerd, spits, spitsvondig
luimig (bn) :
geestig, grappig, humoristisch, koddig
spiritueel (bn) :
geestig, geestrijk, zinrijk
puntig (bn) :
geestig, raak, snedig
pittig (bn) :
geestig, snedig

woordverbanden van ‘geestig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat door vlugheid van geest en gevatheid uitmunt, en daardoor een aangenamen indruk maakt, tot vroolijkheid stemt. Aardig houdt het midden tusschen boertig, grappig on luimig, die grover, en geestig, vernuftig, die fijner zijn. Boertig, grappig, luimig worden gebezigd van eene minder puntige scherts, maar die den lachlust sterk opwekt. Geestig, vernuftig veronderstellen, waar het scherts geldt, altijd een talent van vermaken, waarin zich scherpzinnigheid aan aardigheid paart. Het geestige is de gedachtenuiting, die het gevolg is van snel en fijn opmerken van een zeer levendig vernuft; het veronderstelt meer begaafdheid, terwijl bij het ver nuftige, dat nadert tot hetgeen men schrander noemt, meer de scherpzinnigheid op den voorgrond treedt. Men zegt zoowel een geestige als een vernuftige inval, maar eene vernuftige, niet eene geestige uitvinding.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Deze woorden zijn geen synoniemen en hebben dus geen gemeenschappelijke beteekenis. Men treft ze evenwel vaak als examenopgave aan. (Men noemt dergelijke woorden, die hetzelfde grondwoord hebben, paroniemen = stamverwante woorden.)

Geestelijk is de tegenstelling van wereldlijk of lichamelijk: De geestelijke stand; de geestelijke ontwikkeling.

Geestig is synoniem met aardig, grappig, humoristisch: Een geestig gezegde. Een geestige voordracht.

Geestrijk wil zeggen: rijk aan geest (van alcohol): geestrijke dranken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 80:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c