intelligent

als woordenboektrefwoord:

intelligent:
bn. verstandig ; vernuftig ; schrander.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

intelligent (bn) :
vlug, verstandig, geleerd, scherpzinnig, ingenieus, knap, vindingrijk, slim, wijs, bijdehand, pienter, bevattelijk, vernuftig, schrander

als synoniem van een ander trefwoord:

bedachtzaam (bn) :
kalm, rustig, verstandig, intelligent, voorzichtig, nadenkend, behoedzaam, denkend, beraden, weloverwogen, omzichtig, bezonnen, schrander, welberaden
schrander (bn) :
vlug, bedachtzaam, ontwikkeld, rap, verstandig, intelligent, scherpzinnig, snugger, scherp, slim, bijdehand, pienter, snedig, scherpziend
scherpzinnig (bn) :
gevat, intelligent, spits, helder, knap, scherp, kritisch, slim, opmerkzaam, vernuftig, schrander, scherpziend
verstandig (bn) :
evenwichtig, bedachtzaam, begaafd, intelligent, slim, nuchter, verantwoordelijk, schrander, oordeelkundig
vlug (bn) :
gevat, wakker, intelligent, snugger, slim, levendig, uitgeslapen, bijdehand, pienter, schrander, snedig
helder (bn) :
wakker, glanzend, intelligent, scherpzinnig, scherp, fris, uitgeslapen, blinkend, vinnig
vernuftig (bn) :
intelligent, spits, handig, ingenieus, vindingrijk, slim, uitgekiend, industrieus
slagvaardig (bn) :
gevat, vlug, intelligent, puntig, raak, bijdehand, spitsvondig, snedig, ad rem
geestig (bn) :
intelligent, levendig, spiritueel, gesofistikeerd, gesofisticeerd, zinrijk
pienter (bn) :
intelligent, handig, slim, bijdehand, sluw, kien, schrander, bij de pinken
wijs (bn) :
verstandig, geleerd, intelligent, zinnig, knap, prudent, vroed
doordacht (bn) :
intelligent, ingenieus, weloverwogen, vernuftig, welbedacht
knap (bn) :
begaafd, geleerd, intelligent, slim, briljant, clever
slim (bn) :
vlug, intelligent, snugger, pienter, schrander
bevattelijk (bn) :
intelligent, knap

woordverbanden van ‘intelligent’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

intelligent
stompzinnig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c