intelligent

als woordenboektrefwoord:

intelligent:
bn. verstandig ; vernuftig ; schrander.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs

als synoniem van een ander trefwoord:

bedachtzaam (bn) :
behoedzaam, beraden, bezonnen, denkend, intelligent, kalm, nadenkend, omzichtig, rustig, schrander, verstandig, voorzichtig, welberaden, weloverwogen
schrander (bn) :
bedachtzaam, bijdehand, intelligent, ontwikkeld, pienter, rap, scherp, scherpziend, scherpzinnig, slim, snedig, snugger, verstandig, vlug
scherpzinnig (bn) :
gevat, helder, intelligent, knap, kritisch, opmerkzaam, scherp, scherpziend, schrander, slim, spits, vernuftig
verstandig (bn) :
bedachtzaam, begaafd, evenwichtig, intelligent, nuchter, oordeelkundig, schrander, slim, verantwoordelijk
vlug (bn) :
bijdehand, gevat, intelligent, levendig, pienter, schrander, slim, snedig, snugger, uitgeslapen, wakker
helder (bn) :
blinkend, fris, glanzend, intelligent, scherp, scherpzinnig, uitgeslapen, vinnig, wakker
vernuftig (bn) :
handig, industrieus, ingenieus, intelligent, slim, spits, uitgekiend, vindingrijk
slagvaardig (bn) :
ad rem, bijdehand, gevat, intelligent, puntig, raak, snedig, spitsvondig, vlug
geestig (bn) :
gesofisticeerd, gesofistikeerd, intelligent, levendig, spiritueel, zinrijk
pienter (bn) :
bij de pinken, bijdehand, handig, intelligent, kien, schrander, slim, sluw
wijs (bn) :
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig
doordacht (bn) :
ingenieus, intelligent, vernuftig, welbedacht, weloverwogen
knap (bn) :
begaafd, briljant, clever, geleerd, intelligent, slim
slim (bn) :
intelligent, pienter, schrander, snugger, vlug
bevattelijk (bn) :
intelligent, knap

woordverbanden van ‘intelligent’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

intelligent
stompzinnig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c