evenwichtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evenwichtig (bn) :
afgewogen, gelijkmatig, harmonieus, harmonisch, in balans, rustig, stabiel, uitgebalanceerd
evenwichtig (bn) :
nuchter, verstandig
evenwichtig (bw) :
gelijk, gelijkelijk, regelmatig

als synoniem van een ander trefwoord:

verstandig (bn) :
bedachtzaam, begaafd, evenwichtig, intelligent, nuchter, oordeelkundig, schrander, slim, verantwoordelijk
bezadigd (bn) :
bedaard, bezonnen, ernstig, evenwichtig, gematigd, geposeerd, gezapig, kalm, koel, nuchter, rustig, stemmig
stabiel (bn) :
bestendig, constant, duurzaam, evenwichtig, gelijkmatig, harmonieus, regelmatig
gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, gelijkelijk, proportioneel, regelmatig
gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, flegmatiek, gelijkmoedig, standvastig
harmonisch (bn) :
evenwichtig, overeenstemmend
gelijkelijk (bw) :
evenwichtig

woordverbanden van ‘evenwichtig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

evenwichtig
onevenwichtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c