evenwichtigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
rust (zn) :
bedaardheid, beheerstheid, evenwichtigheid, gelijkmoedigheid, harmonie, otium
stabiliteit (zn) :
bestendigheid, duurzaamheid, evenwichtigheid, gelijkmatigheid, vastheid
evenwicht (zn) :
evenwichtigheid, harmonie, stabiliteit

woordverbanden van ‘evenwichtigheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

evenwichtigheid
onevenwichtigheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c