harmonie

als woordenboektrefwoord:

harmonie:
v. (-ën), welluidendheid; overeenstemming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
harmonie (zn) :
fanfare, harmonieorkest, kapel, muziekkorps
harmonie (zn) :
meerstemmigheid, welluidendheid

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
rust (zn) :
bedaardheid, beheerstheid, evenwichtigheid, gelijkmoedigheid, harmonie, otium
eenheid (zn) :
eendracht, eenstemmigheid, enigheid, harmonie, overeenstemming
evenwicht (zn) :
evenwichtigheid, harmonie, stabiliteit
eendracht (zn) :
eensgezindheid, harmonie
overeenkomst (zn) :
eensgezindheid, harmonie
vrede (zn) :
harmonie, kalmte, rust
welluidendheid (zn) :
eufonie, harmonie
eensgezindheid (zn) :
harmonie

woordverbanden van ‘harmonie’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

harmonie
disharmonie

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c