gelijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
overeenstemming (zn) :
analogie, gelijkenis, gelijkheid, parallel, verwantschap
overeenkomst (zn) :
consensus, eenstemmigheid, gelijkheid, overeenstemming
evenwicht (zn) :
balans, gelijkheid, overeenstemming
eenheid (zn) :
gelijkheid

woordverbanden van ‘gelijkheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijkheid
ongelijkheid

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c