eenheid

als woordenboektrefwoord:

eenheid:
v. (...heden), maat om grootheden van dezelfde soort te meten.
eenheid:
v. (...heden), enig en onverdeeld bestaan.
eenheid:
v. overeenstemming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eenheid (zn) :
entiteit, grondeenheid, grootheid, hoeveelheid, maat, maateenheid, rekeneenheid, schaaleenheid
eenheid (zn) :
formatie, krijgsmachtonderdeel, legerafdeling, legereenheid, legerformatie, legeronderdeel
eenheid (zn) :
eendracht, eenstemmigheid, enigheid, harmonie, overeenstemming
eenheid (zn) :
afdeling, divisie, module, onderdeel, sectie
eenheid (zn) :
gelijkheid
eenheid (zn) :
geheel
eenheid (zn) :
unit

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
onderdeel (zn) :
aandeel, aspect, bestanddeel, bouwsteen, component, detail, eenheid, element, factor, fractie, fragment, ingrediënt, onderafdeling, part, portie, segment, stap, stuk, stukje
afdeling (zn) :
categorie, divisie, eenheid, geleding, groep, indeling, klasse, onderafdeling, onderdeel, orde, patrouille, rubriek, sectie, soort, vak, verdeling, vertakking
geheel (zn) :
complex, eenheid, samenhang, som, totaal, totaliteit, verzameling
module (zn) :
blok, bouwsteen, eenheid, stelsel, systeem
maat (zn) :
eenheid, grootheid, maatstaf, norm
eendracht (zn) :
eenheid, gelijkgestemdheid
entiteit (zn) :
eenheid, geheel, totaal
stuk (zn) :
eenheid, exemplaar
unit (zn) :
eenheid, entiteit

woordverbanden van ‘eenheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c