eenheid

als woordenboektrefwoord:

eenheid:
v. (...heden), maat om grootheden van dezelfde soort te meten.
eenheid:
v. (...heden), enig en onverdeeld bestaan.
eenheid:
v. overeenstemming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eenheid (zn) :
hoeveelheid, grootheid, maat, entiteit, schaaleenheid, rekeneenheid, maateenheid, grondeenheid
eenheid (zn) :
formatie, legereenheid, legeronderdeel, legerformatie, legerafdeling, krijgsmachtonderdeel
eenheid (zn) :
harmonie, overeenstemming, eendracht, enigheid, eenstemmigheid
eenheid (zn) :
sectie, afdeling, module, onderdeel, divisie
eenheid (zn) :
gelijkheid
eenheid (zn) :
geheel
eenheid (zn) :
unit

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
harmonie, overeenkomst, eenheid, afspraak, akkoord, goedkeuring, regeling, contract, vergelijk, eendracht, goedvinden, consensus, unanimiteit, verstandhouding, eenstemmigheid, eensgezindheid
harmonie (zn) :
overeenkomst, gelijkheid, eenheid, rust, overeenstemming, eendracht, enigheid, evenwichtigheid, evenredigheid, eenstemmigheid, eensgezindheid, eenparigheid, concordantie
onderdeel (zn) :
bouwsteen, stuk, detail, portie, ingrediënt, stap, eenheid, aandeel, aspect, element, fractie, factor, stukje, fragment, component, segment, part, bestanddeel, onderafdeling
afdeling (zn) :
groep, sectie, verdeling, soort, rubriek, categorie, indeling, eenheid, klasse, onderdeel, vak, orde, patrouille, divisie, vertakking, geleding, onderafdeling
geheel (zn) :
verzameling, samenhang, eenheid, som, totaal, complex, totaliteit
module (zn) :
bouwsteen, blok, eenheid, stelsel, systeem
maat (zn) :
grootheid, eenheid, norm, maatstaf
eendracht (zn) :
eenheid, gelijkgestemdheid
entiteit (zn) :
eenheid, geheel, totaal
stuk (zn) :
eenheid, exemplaar
unit (zn) :
eenheid, entiteit

woordverbanden van ‘eenheid’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c