enigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

enigheid (zn) :
eensgezindheid, eenstemmigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
overeenstemming (zn) :
afspiegeling, combineerbaarheid, compatibiliteit, concordantie, conformiteit, congruentie, enigheid, evenwicht, gemeenschappelijkheid, uniformiteit, verenigbaarheid
eenheid (zn) :
eendracht, eenstemmigheid, enigheid, harmonie, overeenstemming
uniciteit (zn) :
enigheid, uniekheid

woordverbanden van ‘enigheid’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 437:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

enigheid
onenigheid

woorden met een verwante vorm:

werkwoord / voornaamwoord / bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0024 c