eenstemmigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overeenstemming (zn) :
afspraak, akkoord, consensus, contract, eendracht, eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, goedkeuring, goedvinden, harmonie, overeenkomst, regeling, unanimiteit, vergelijk, verstandhouding
harmonie (zn) :
concordantie, eendracht, eenheid, eenparigheid, eensgezindheid, eenstemmigheid, enigheid, evenredigheid, evenwichtigheid, gelijkheid, overeenkomst, overeenstemming, rust
eensgezindheid (zn) :
eendrachtigheid, eenstemmigheid, overeenkomst, overeenstemming, unanimiteit
eenheid (zn) :
eendracht, eenstemmigheid, enigheid, harmonie, overeenstemming
overeenkomst (zn) :
consensus, eenstemmigheid, gelijkheid, overeenstemming
enigheid (zn) :
eensgezindheid, eenstemmigheid
eenparigheid (zn) :
eenstemmigheid, unanimiteit

woordverbanden van ‘eenstemmigheid’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
overeenkomst, overeenstemming, eenstemmigheid, eenmoedigheid, eensgezindheid, eenparigheid, enigheid, eendracht

OVEREENKOMST, OVEREENSTEMMING, EENSTEMMIGHEID, EENMOEDIGHEID, EENSGEZINDHEID, EENPARIGHEID, EENIGHEID, EENDRAGT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 437.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0013 c